Nystartet spiritistisk forlag

Udgivet af Spiritismen Danmark

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de mange facetter i spiritismen såsom vores spiritistiske filosofi, historie, nutidige og fortidige erfaringer, fysisk og mentalt medieskab, cirkelarbejde samt kendskabet til fortidens åndelige medier og andre fremtrædende personligheder inden for spiritismen.

cover fullDette formål søges opfyldt ved foreningsarrangementer og informationsarbejde. Sidstnævnte omhandler bl.a. brug af sociale medier samt at publicere trykte og digitale udgivelser.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer er blevet opfordret af vores åndelige venner og åndelige kollegaer, som vi i det daglige har et tæt samarbejde med, om at få udgivet de gamle spiritisters materiale igenVi tog dem på ordet og gik straks i gang!

I maj stiftede vi således et særskilt iværksætterselskab ved navn Forlaget Bogh & Bonne IVS, og i dag, fredag den 17. oktober 2014 lanceres forlaget officielt.

Se hvilke bøger forlaget udgiver og køb dem direkte hos forlaget: www.boghogbonne.dk

Lidt om det nystartede spirititistiske forlag

Formålet med Forlaget Bogh & Bonne IVS er at genoptrykke de mange vidunderlige værker, som fortidens store åndelige medier, undersøgere, videnskabsfolk, fagfolk, spiritister m.v. har skrevet. På denne måde gør forlaget det gamle materiale

tilgængeligt igen for enhver. Hermed sikrer vi både en bevarelse af den vigtige spiritistiske historie og bringer al denne viden og resultater frem i lyset igen – til oplysning og til fremme for spiritistisk interesserede.

De tre stiftere af forlaget er de samme spiritister, som står bag vores forening. Det er: Christina E. Frank, Jens C. E. Johansen og Vibeke Dam. Mange måneders forberedelse, planlægning og juridiske undersøgelser har ført til, at forlaget nu lancerer de to første spiritistiske værker.

Bøgerne har været gennem grundig revision. Sprogbrug og retskrivning er blevet gjort nutidigt og lettere læseligt, såvel som udseende/layout er blevet fornyet. Forlaget behandler bøgerne med ydmyghed og stor respekt, så forfatterens hensigt med bogen bevares, og originaliteten stadig skinner igennem.

De to første udgivelser er:

Livet og åndeverdenen – Åndelige oplevelser gennem 25 år
Forfatter: H. E. Bonne

Spiritismen i sine grundtræk – En historisk fremstilling

Forfatter: Christian Brinch

Forlaget har fået sit navn til ære og kærligt minde fra vores egen spiritistiske familiehistorie. Navnet ”Bogh” er Christinas mors familienavn, og denne familie – især Christinas mor – var også spiritister, da de levede på Jorden. Navnet ”Bonne” er Jens’ og Vibekes familienavn og stammer fra spiritisten og forfatter H. E. Bonne.

Foruden, at vi i dag samarbejder med flere af disse ånder, synes vi også, at navnet på forlaget skulle være sammensætningen af disse to familienavne. Og ja, ”Bogh” lyder som ”bog” og ”Bonne” lyder som ”bånd”.

Man må huske på, at: ”Af fortiden vil vi lære. Af fortiden skal vi skabe fremtid”.

Forlaget er også på Facebook. Besøg os, følg os, få indsigt i bøgerne og bliv informeret om nyudgivelser! Du finder os her.

Kategorier: Indlæg

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.