AKTIVITETER I 2020

(Alle vores arrangementer afholdes sammen med Spiritismens Trossamfund og dets medlemmer)

19. januar, kl. 11.00-15.30
INDSIGT I SPIRITISMEN, ÅNDEVERDENEN OG ÅNDEKONTAKT

Traditionen tro gennemgår vi på årets første foreningsarrangement spiritismens uundværlige begreber, indhold og budskaber (i løbet af året bygger vi videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte foreningsarrangementer).

Vi vil på bedste og indlevende vis fortælle om følgende:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Mental medieskab (clairvoyance, afdødekontakt)
 • Menneskers samarbejde med åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder m.v.
 • Fysisk medieskab (når ånder gør sig selv og fænomener fysiske)

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Foreningens formand & spiritistisk medie Jens Johansen og næstformand & seanceleder Christina Frank.

Vi har de sidste 9 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tid

Søndag, den 19. januar 2020, kl. 11.00-15.30.

Vi byder dig velkommen fra kl. 10.40, og vi går i gang kl. 11.00, hvor vi starter med en kort meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Vi åbner for tilmelding den 1. december 2019, og du tilmelder dig arrangementet via Spiritismen Danmarks NemTilmeld.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismens Trossamfund. I alt er der 50 pladser. Spiritismen Danmark udbyder 25 pladser, og Spiritismens Trossamfund udbyder 25 pladser.

Det er gratis for dig at deltage som kontingent-betalende medlem af foreningen for år 2020 (årskontingentet løber fra 1. januar til og med den 31. december 2020).

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af foreningen samt have betalt årskontingent for 2020. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Workshop fysisk medieskab 2019
15. marts, kl. 10-16
FYSISK MEDIESKAB - WORKSHOP

UPDATE: Vi er nødt til at AFLYSE dette arrangement qua COVID-19 forholdene og den danske regering seneste tiltag på området. Vi følger naturlig regeringens anmodninger. Vi vil bestemt afholde en workshop i fysisk medieskab senere, når det kan lade sig gøre i Aktivhuset Olsbækken. Alle medlemmer hører nærmere herom, og vi opdaterer kalenderen med nyt, når vi ved mere.

Det fysiske medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’.

Formålet med arrangementet er:

 • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
 • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
 • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
 • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

Følgende bliver gennemgået på dagen:

 • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
 • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
 • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
 • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
 • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
 • En fysisk prøve-cirkel.

Fysisk prøve-seance

Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i “vores” foreningshus Olsbækken. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi på forhånd har klargjort. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du undervejs prøve at sidde i kabinettet som prøve-mediet.

Vi afholder ikke en decideret fysisk seance. I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå.

Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden.

Deltagernes indstilling

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkelarbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor og masser af glæde!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

Du kan deltage i workshoppen uanset kendskabs- og erfaringsniveau.

Arrangementet faciliteres af det fysiske medie Jens Johansen (foreningens formand) samt cirkelleder Christina Frank (foreningens næstformand). Vi har arbejdet sammen med udviklingen af det fysiske medieskab i ca. 9 år ved, at vi mødes sammen med faste cirkeldeltagere én gang om ugen i vores fysiske cirkel, herunder sammen med Sanne Siw Henriksen (medlem af foreningens Råd). Vi har i cirklen erfaret en del sammen med de ånder, som vi samarbejder med, og ligeså gennem seancer med andre fysiske cirkler. Rådsmedlem Dion Licht Jensen har også været en del af denne fysiske cirkel, og yderligere sidder Rådsmedlem Torben ligeledes i en fysisk cirkel.

Dato
Søndag, den 15. mars kl. 10.00-16.00.
Du er velkommen fra kl. 09.40.

Sted
Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning
Frokost medbringes selv. Vi søger for the, kaffe, frugt og småkager.

Vi åbner for tilmelding den 1. januar 2020, og du tilmelder dig arrangementet via Spiritismen Danmarks NemTilmeld.

UPDATE: Vi er nødt til at AFLYSE dette arrangement qua COVID-19 forholdene og den danske regering seneste tiltag på området. Vi følger naturlig regeringens anmodninger. Vi vil bestemt afholde en workshop i fysisk medieskab senere, når det kan lade sig gøre i Aktivhuset Olsbækken. Alle medlemmer hører nærmere herom, og vi opdaterer kalenderen med nyt, når vi ved mere.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismens Trossamfund. I alt er der 50 pladser. Spiritismen Danmark udbyder 25 pladser, og Spiritismens Trossamfund udbyder 25 pladser.

Det er gratis for dig at deltage som kontingent-betalende medlem af foreningen for år 2020 (årskontingentet løber fra 1. januar til og med den 31. december 2020).

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af foreningen samt have betalt årskontingent for 2020. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

8. maj, ca. kl. 12-16
ÅNDERNE MALER GENNEM MEDIET FLORENCIO ANTON

UPDATE: Vi er nødt til at AFLYSE og FREMRYKKE dette arrangement qua COVID-19 forholdene og den danske regering seneste tiltag på området. Vi følger naturlig regeringens anmodninger. 

Vi arbejder på at kunne afholde dette arrangement efter sommerferien, når/hvis det kan lade sig gøre i Aktivhuset Olsbækken. Alle medlemmer hører nærmere herom, og vi opdaterer kalenderen med nyt, når vi ved mere.

Det brasilianske kunstmalermedie Florencio Anton og hans hjælpere kommer for femte gang til Spiritismen Danmark i Aktivhuset Olsbækken – denne gang på Store Bededag.

Når Florencio går i trance, tager afdøde malere kontrol over ham og udfører deres kunstværker med oliemaling. De fire tidligere år, da ånderne malede gennem Florencio i Olsbækken, blev der for øjnene af alle fremmødte medlemmer malet 10-12 komplette værker på ca. 2,5 time! Nogle af de afdøde malere, der har malet gennem mediet, har været Matisse, Picasso, danske Anna Ancher, Toulouse Lautrec, van Gogh m.fl.

At være med til en sådan seance, og se hvordan ånderne maler gennem mediet Florencio i et højt tempo og i en vidunderlige stemning, er en helt særlig oplevelse. Seancen er rolig, behagelig og foregår i lys med musik til. Din deltagelse kræver kun et positivt og åbent sind, og så skal du ellers blot nyde oplevelsen, selskabet mellem åndeverdenen og den jordiske verden.

Når seancen er forbi, og vi har afholdt en pause,  bliver malerierne udloddet til alle interesserede deltagere. Prisen for malerierne er mellem 1.300 og 1.600 kr. alt efter størrelse. Overskuddet fra salget af malerierne går til at drive den sociale institution Comunidade M. de Nazaré i Brasilien. Florencio og hans assistenter arbejder frivilligt, hvilket vil sige, at ingen af dem tager honorar for den tid, der bliver brugt på dette arbejde.

(Få mere viden om Florencio Anton og hans arbejde her)

Dato: Fredag, den 8. maj, ca. kl. 12.00 til 16.00.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Vi sørger for the, kaffe, vand og snacks.

Vi glæder os rigtig meget til at se dig til en spændende seance sammen!

Du tilmelder dig via foreningens NemTilmeld. Vi åbner for tilmelding den 1. januar 2020.

UPDATE: Vi er nødt til at AFLYSE og FREMRYKKE dette arrangement qua COVID-19 forholdene og den danske regering seneste tiltag på området. Vi følger naturlig regeringens anmodninger. 

Vi arbejder på at kunne afholde dette arrangement efter sommerferien, når/hvis det kan lade sig gøre i Aktivhuset Olsbækken. Alle medlemmer hører nærmere herom, og vi opdaterer kalenderen med nyt, når vi ved mere.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismens Trossamfund. I alt er der 60 pladser. Spiritismen Danmark udbyder 30 pladser, og Spiritismens Trossamfund udbyder 30 pladser.

Arrangementet er kun for betalende medlemmer. Det vil sige, at du skal have betalt kontingent for 2020. Vil du have en ledsager med, som ikke er medlem endnu, skal vedkommende også melde sig ind i foreningen (det gøres her) og tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

14. juni, kl. 10-13
VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLINGSDAG

Foreningen vokser fortsat i et behageligt tempo, og vi – såvel som medlemmerne – oplever, hvor utrolig dejligt, inspirerende og udviklende, det er, når der er tid til at tale sammen og stille spørgsmål til hinanden under vores arrangementer. Energien og atmosfæren er så vidunderlig – det hører vi jer også sige. Og rammerne og sjælen i Aktivhuset Olsbækken giver en særlig stemning, som løfter humøret og sjælen 🙂

Når vores kære støttende åndevenner, familie vejledere m.fl. støder til fra åndeverdenen og hjælper os med at vide og forstå mere, ja så går de fleste af os fra vores foreningsarrangementer med en helt særlig følelse og glæde inden i – og ikke mindst taknemmelighed.

Man kan opnå meget alene. Det gælder også inden for den åndelige virke. Men sammen… ja, sammen kan vi løfte os op til endnu mere indsigt og udvikling. Og det er bl.a. derfor, at vi afholder vores Videns- og erfaringsudvekslingsdage! 

Hvad enten du “bare” interesserer dig for det åndelige, eller om du arbejder med det i ny og næ, eller om du arbejder såkaldt professionelt med det, så kan dette arrangementet være interessant for dig.

Vores dagsorden bliver skabt ud fra de tanker, spørgsmål, forslag og lyst til at dele viden og erfaringer, som hver af os møder op med. Vi i bestyrelsen står for at facilitere dagen og de mange emner, vi fælles byder ind med.

Så mød op mit et åbent nysgerrigt sind, et varmt hjerte og måske en god ven fra åndeverdenen 🙂

Du kan glædeligt deltage uanset om du har intet, lidt eller meget kendskab og erfaring.

Tidspunkt
Søndag, den 14. juni 2020, kl. 10.00-13.00.

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40, og vi går i gang kl. 10.00.

Sted
Aktivhuset Olsbækken
Olsbæk Strandvej 43
2670 Greve

Du tilmelder dig via foreningens NemTilmeld – klik her. Vi åbner for tilmelding den 1. januar 2020.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismens Trossamfund. I alt var der 40 pladser, men qua Covid-19 må vi indskrænke os for at kunne holde 2 meters afstand imellem os. Arrangementet har derfor kun plads til 16 deltagere (inkl. bestyrelses- og rådsmedlemmer). Spiritismen Danmark udbyder derfor kun 8 pladser – og Spiritismens Trossamfund udbyder 8 pladser.

Arrangementet er kun for betalende medlemmer. Det vil sige, at du skal have betalt kontingent for 2020. Vil du have en ledsager med, som ikke er medlem endnu, skal vedkommende også melde sig ind i foreningen (det gøres her) og tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Workshop fysisk medieskab 2019
23. august, kl. 10-16
INDSIGT I SPIRITISMEN & WORKSHOP I FYSISK MEDIESKAB

Arrangementet indledes med en kort guidet meditation. Herefter sætter indlægsholderne fokus på, hvad spiritismen er i form af dens begreber, budskaber og betydning. Dette bliver en overordnet gennemgang med det formål at give indsigt i og få klarlagt spiritismens grundlæggende indhold, som vi efterfølgende bygger videre på i gennemgangen af det fysiske medieskab.

Det fysiske medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’.

Formålet med denne del af arrangementet er:

 • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
 • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
 • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
 • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

Følgende bliver gennemgået:

 • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
 • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
 • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
 • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
 • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
 • En fysisk prøve-cirkel.

Fysisk prøve-seance

Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i Aktivhuset Olsbækken i Greve. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi i fællesskab klargør. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du evt. undervejs prøve at sidde i kabinettet som prøve-mediet. I alt får tre deltagere denne mulighed, hvilket tidsmæssigt er realistisk at nå.

Vi afholder ikke en decideret fysisk seance. I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå.

Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden.

Deltagernes indstilling

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkelarbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor og masser af glæde!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi.

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind.

Arrangementet faciliteres af det fysiske medie Jens Johansen (foreningens formand) samt cirkelleder Christina Frank (foreningens næstformand). Vi har arbejdet sammen med udviklingen af det fysiske medieskab i ca. 9 år ved, at vi mødes sammen med faste cirkeldeltagere én gang om ugen i vores private fysiske cirkel.

Søndag, den 23. august 2020, kl. 10.00-16.00.

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40.

Stedet er Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Vi har åben for tilmelding, og tilmeldingsfristen er 21. august kl. 23.

Du tilmelder dig arrangementet via Spiritismen Danmarks NemTilmeld.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismens Trossamfund. I alt er der 40 pladser. Spiritismen Danmark udbyder 20 pladser, og Spiritismens Trossamfund udbyder 20 pladser.

Det er gratis for dig at deltage som kontingent-betalende medlem af foreningen for år 2020 (årskontingentet løber fra 1. januar til og med den 31. december 2020).

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af foreningen samt have betalt årskontingent for 2020. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

30. august, kl. 12-15
KLARSYNSDEMONSTRATION, AFDØDEKONTAKT & CLAIRVOYANCE

Det særlige ved dette arrangement er, at vi får besøg af mentale medier og clairvoyante, som ulønnet og frivilligt stiller sig til rådighed for os og den åndelige verden, hvor de vil formidle hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og hjælpere i den åndelige verden til os medlemmer i form af det mentale medieskab.

Hvem og hvor mange beskeder og ånder, der kommer igennem til os på dagen, styres udelukkende af den åndelige verden, og uanset hvad, sætter vi stor pris på vores timer sammen.

Åndekontakten og -kommunikationen sker ved, at de mentale medier stiller sig frem foran os deltagere på dagen og udøver afdødekontakt og/eller clairvoyance. Imens er vi deltagere placeret på stole foran de mentale medier, som enten skiftevis eller i forlængelse af hinanden udøver denne klarsynsdemonstration.

Spiritismen Danmark og Spiritismens Trossamfund afholder dette arrangement i fællesskab i Aktivhuset Olsbækken i Greve. Vi skaber sammen et mødested, hvor vi samles for at lære, for at udvikle os, for at opnå indsigter, dele erfaringer og blive inspireret af hinanden – og samtidig øve os i at kommunikere med den åndelige verden.

Vi er derfor meget taknemmelige for, at de mentale medier vil berige os med at stille sig frem og gøre deres bedste for at skabe kontakt til ”den anden side” og videregive den åndelige kommunikation, som sker på dagen, til os deltagere. Du som deltager hjælper denne kontakt på vej ved at bidrage med et positivt sind, god energi, tålmodighed samt masser af glæde og taknemmelighed.

Traditionen tro, starter vi dagen med en meditation og en velkomst til deltagerne – både de tilmeldte medlemmer og vores kære åndevenner, som ligeledes er mødt op for at lytte med og hjælpe os i løbet af arrangementet.

Søndag, den 30. august 2020, kl. 12.00-15.00.

Vi byder dig velkommen fra kl. 11.30.

Stedet er Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Vi har åben for tilmelding, og tilmeldingsfristen er 28. august kl. 23.

Du tilmelder dig arrangementet via Spiritismen Danmarks NemTilmeld.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismens Trossamfund. I alt er der 40 pladser. Spiritismen Danmark udbyder 20 pladser, og Spiritismens Trossamfund udbyder 20 pladser.

Det er gratis for dig at deltage som kontingent-betalende medlem af foreningen for år 2020 (årskontingentet løber fra 1. januar til og med den 31. december 2020).

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af foreningen samt have betalt årskontingent for 2020. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

1. november, kl. 10-13.30
VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLINGSDAG

Det allersidste arrangement i den frivillige forening Spiritismen Danmarks bliver denne Videns- og erfaringsudvekslingsdag. Vi oplever, hvor utrolig dejligt, inspirerende og udviklende, det er, når der er tid til at tale sammen og stille spørgsmål til hinanden under vores arrangementer. Energien og atmosfæren er så vidunderlig – det hører vi jer også sige. Og rammerne og sjælen i Aktivhuset Olsbækken giver en særlig stemning, som løfter humøret og sjælen.

Når vores kære støttende åndevenner, familie vejledere m.fl. støder til fra åndeverdenen og hjælper os med at vide og forstå mere, ja så går de fleste af os fra vores foreningsarrangementer med en helt særlig følelse og glæde inden i – og ikke mindst taknemmelighed.

Man kan opnå meget alene. Det gælder også inden for den åndelige virke. Men sammen… ja, sammen kan vi løfte os op til endnu mere indsigt og udvikling. Og det er bl.a. derfor, at vi afholder vores Videns- og erfaringsudvekslingsdage! 

Hvad enten du “bare” interesserer dig for det åndelige, eller om du arbejder med det i ny og næ, eller om du arbejder såkaldt professionelt med det, så kan dette arrangementet være interessant for dig.

Vores dagsorden bliver skabt ud fra de tanker, spørgsmål, forslag og lyst til at dele viden og erfaringer, som hver af os møder op med. Vi i bestyrelsen står for at facilitere dagen og de mange emner, vi fælles byder ind med.

Så mød op med et åbent nysgerrigt sind, et varmt hjerte og måske en god ven fra åndeverdenen 🙂

Du kan glædeligt deltage uanset om du har intet, lidt eller meget kendskab og erfaring.

Tidspunkt
Søndag, den 1. november 2020, kl. 10.00-13.30.

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40, og vi går i gang kl. 10.00.

Sted
Aktivhuset Olsbækken
Olsbæk Strandvej 43
2670 Greve

Du tilmelder dig via foreningens NemTilmeld – klik her

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismens Trossamfund. Der er i alt  40 pladser. Spiritismen Danmark udbyder 20 pladser. Spiritismens Trossamfund udbyder de øvrige 20 pladser.

Arrangementet er kun for betalende medlemmer. Det vil sige, at du skal have betalt kontingent for 2020. 

Vi overholder Sundhedsmyndighedernes retningslinjer ifm. Covid-19.

21. november, kl. 12-13.30
Generalforsamling/Årsmøde

Du er som medlem velkommen til at deltage i den officielle nedlukning af Spiritismen Danmark den 21. november, hvor vi afholder generalforsamling/Årsmøde, som du herved inviteres til. Vi fejrer samtidig vores 8 berigende og lærerige år sammen i den frivillige forening Spiritismen Danmark. Efter Årsmødet afholder Spiritismens Trossamfund sin årlige generalforsamling kl. 14.00-16.00 selvsamme dag. Begge dele afholdes i Aktivhuset Olsbækken.

Tilmelding til generalforsamling/Årsmøde i Spiritismen Danmark skal ske til os pr. mail til: dialog@spiritismen.dk senest den 15. november 2020.

Dagsordenen er følgende:

1)    Valg af dirigent

2)    Godkendelse af Formandens beretning for det forløbne år

3)    Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår

4)    Udlodning af foreningens midler til Spiritismens Trossamfund

5)    Udpegning af Tilsynsråd på tre personer

6)    Nedlukning/opløsning af Spiritismen Danmark

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.