År 2019

AKTIVITETER I 2019

24. november, kl. 12-15
KLARSYNSDEMONSTRATION - AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE

Efter generalforsamlingen (kl. 09.30-11.30) afholder vi årets sidste foreningsarrangement omhandlende afdødekontakt og clairvoyance. 

Det særlige ved dette arrangement er, at vi får besøg af tre mentale medier, som ulønnet og frivilligt stiller sig til rådighed for den åndelige verden, hvor de vil formidle hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og hjælpere i den åndelige verden til os medlemmer. Hvem og hvor mange beskeder og ånder, der kommer igennem til os på dagen, styres udelukkende af den åndelige verden, og vi sætter stor pris på vores timer sammen.

Det unikke ved vores forening er, at det er et mødested, hvor vi samles for at lære, for at udvikle os, for at opnå indsigter, dele erfaringer og blive inspireret af hinanden – og samtidig øve os i at kommunikere med den åndelige verden. Vi er derfor meget taknemmelige for, at de mentale medier vil berige os med at stille sig op/frem og gøre deres bedste for at skabe kontakt til ”den anden side” og videregive den åndelige kommunikation, som sker på dagen. Du som deltager hjælper denne kontakt på vej ved at bidrage med et positivt sind, god energi og masser af glæde og taknemmelighed.

Vi afholder to seancer med indlagt pause. Ved 1. seance er det Greta Andersen, der formidler. Greta afsluttede sin uddannelse i mental medieskab i 2016 og har efterfølgende deltaget i flere kurser. Greta har allerede beriget foreningen Spiritismen Danmark i flere år ved at udøve afdødekontakt og clairvoyance i plenum samt facilitere arbejdsgrupper, når vi afholder workshop i det mentale medieskab, som er et særskilt foreningsarrangement.

Ved 2. seance er det Terriik Søgaard og Chila Yunai, der sammen stiller sig til rådighed for formidle budskaber. I 2019 blev Terriik uddannet clairvoyant med speciale i parterapeutisk clairvoyancevejledning. Terriik har klinik, hvor han tilbyder clairvoyance, healing og formidling om sundhed. Chila færdiguddannet clairvoyancevejleder i 2020. Chila er oprindelig uddannet arkitekt og indretningsarkitekt med speciale i farvers påvirkning af krop og psyke. 

Mediernes arbejde med at formidle hjælp og oplysning fra den åndelige verden plejer at ske lige så frit, smukt og bevægende som sommerfuglen, som er et symbol på ”sjælens rejse”, og vi glæder os meget til at tage godt imod dem.

 

Sommerfuglens spiritistiske symbolik

Vidste du, at oldtidens græske og romerske filosoffer opfattede sommerfuglen som symbol på sjælen, og derfor ses afbildninger af pupper og sommerfugle på gravsten fra dengang og også i dag? (bl.a. på Assistent Kirkegården i København N.)

Sommerfuglen er et symbol på vores sjælsudvikling og menneskelige udviklingsproces, fordi dette kan sidestilles med sommerfuglens tre udviklingsfaser fra larve, til puppe og til sommerfugl. Vi udvikler os – ligesom larven oplever medgang og tryghed i sit hylster, og som puppe må kæmpe for at frigøre sig fra hylsteret ved at øve, befrie og realisere sig selv for at blive til en sommerfugl, der flyver let, elegant og undersøgende.

Sommerfuglen er også et symbol på at give slip i livet for at komme videre til næste udviklingsfase. F.eks. ved en persons død kan sommerfuglens smukke vinger illustrere sjælens befrielse fra sit jordiske hylster, som er en adskillelse fra kroppen, symboliseret som puppe. Sjælen anses for at flyve bort og videre fra legemet i form af en sommerfugl til næste sjælelige udvikling…

Dette er en smuk og tankevækkende symbolsk beskrivelse, hvilket kan kendetegne vores tætte og parallelle forhold til den åndelige verden, som er vores hjem, og hvor mange af vores åndelige venner, familiemedlemmer og hjælpere bor. Vi glæder os derfor meget til foreningsarrangementet den 24. november, hvor vi sammen bygger bro mellem den jordiske og åndelige verden.

Tidspunkt
Søndag, den 24. november 2019, kl. 12.00-15.00 (ca).

Vi byder dig velkommen fra kl. 11.30, og vi går i gang kl. 12.00, hvor vi starter med en kort, enkel guidet meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Parkering
Kun på de afmærkede arealer (ikke på græsset)

Vi sørger for kaffe, te, postevand, nødder og småkager.

Der er køleskab, hvis du har brug for selv at medbringe mad.

Vi har åbnet for tilmelding, og du tilmelder dig arrangementet via Spiritismen Danmarks NemTilmeld – klik her.

Det er gratis for dig at deltage som kontingent-betalende medlem af foreningen.

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af foreningen samt have betalt årskontingent. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

24. november, kl. 09.30-11.30
Indkaldelse til generalforsamling/Årsmøde

Det er med stor glæde, at vi kan invitere og opfordre dig til at deltage i årets generalforsamling/Årsmøde som medlem i Spiritismen Danmark, som vi alle værner så meget om. Ved at deltage har du mulighed for at være med til at præge foreningens udvikling, indhold, årskontingent mv., da dit bidrag og tilstedeværelse har betydning.

Generalforsamlingen afholdes søndag, den 24. november 2019 kl. 9.30-11.30 i Aktivhuset Olsbækken.

Dagsorden, forslag fra medlemmer og tilmelding

Foreningens vedtægter fremgår her på vores hjemmeside.

Ifølge §9 skal årsmødets dagsorden minimum indeholde følgende dagsordenpunkter:

1)    Valg af dirigent

2)    Godkendelse af Formandens beretning for det forløbne år

3)    Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår

4)    Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

5)    Indkomne forslag

6)    Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.

7)    Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem.

8)    Valg af 1 revisor

9)    Valg af 1 revisorsuppleant

Medlemmerne er berettigede til at begære forslag optaget som punkter på Årsmødets dagsorden. Disse forslag skal i deres fulde ordlyd være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Årsmødets afholdelse. Indkomne forslag skal fremgå i deres fulde ordlyd i den endelige dagsorden, og de skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside senest 1 uge før Årsmødets afholdelse.

 

TILMELDING

Du tilmelder dig generalforsamlingen ved at sende os en mail på: dialog@spiritismen.dk

 

Vi glæder os til at se dig!

Florencio Anton
15. september, kl. 14-18
ÅNDERNE MALER GENNEM MEDIET FLORENCIO ANTON

Det brasilianske kunstmalermedie Florencio Anton og hans hjælpere kommer for fjerde gang til Spiritismen Danmark i Aktivhuset Olsbækken, søndag, den 15. september, kl. 14 til ca. 18.

Når Florencio går i trance, tager afdøde malere kontrol over ham og udfører deres kunstværker med oliemaling. De tre tidligere år, da ånderne malede gennem Florencio i Olsbækken, blev der for øjnene af alle fremmødte medlemmer malet 10-12 komplette værker på ca. 2,5 time! Nogle af de afdøde malere, der har malet gennem mediet, har været Matisse, Picasso, danske Anna Ancher, Toulouse Lautrec, van Gogh m.fl.

At være med til en sådan seance, og se hvordan ånderne maler gennem mediet Florencio i et højt tempo og i en vidunderlige stemning, er en helt særlig oplevelse. Seancen er rolig, behagelig og foregår i lys med musik til. Din deltagelse kræver kun et positivt og åbent sind, og så skal du ellers blot nyde oplevelsen, selskabet mellem åndeverdenen og den jordiske verden.

Når seancen er forbi, og vi har afholdt en pause,  bliver malerierne udloddet til alle interesserede deltagere. Prisen for malerierne er mellem 1.000 og 1.500 kr. alt efter størrelse. Overskuddet fra salget af malerierne går til at drive den sociale institution Comunidade M. de Nazaré i Brasilien. Florencio og hans assistenter arbejder frivilligt, hvilket vil sige, at ingen af dem tager honorar for den tid, der bliver brugt på dette arbejde.

(Få mere viden om Florencio Anton og hans arbejde her)

Dato: Søndag, den 15. september, kl. 14 til ca. 17.30.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Vi sørger for the, kaffe, vand og snacks.

Vi glæder os rigtig meget til at se dig til en spændende seance sammen!

Du tilmelder dig via foreningens NemTilmeld – klik her. Vi åbner for tilmelding lørdag den 29. juni 2019 kl. 12.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismens Trossamfund. I alt er der 60 pladser. Spiritismen Danmark udbyder 42 pladser, og Spiritismens Trossamfund udbyder 18 pladser.

Arrangementet er kun for betalende medlemmer. Det vil sige, at du skal have betalt kontingent for 2019. Vil du have en ledsager med, som ikke er medlem endnu, skal vedkommende også melde sig ind i foreningen (det gøres her) og tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Workshop fysisk medieskab 2019
2. juni, kl. 11-16
FYSISK MEDIESKAB - WORKSHOP

Det fysiske medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’.

Formålet med arrangementet er:

 • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
 • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
 • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
 • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

Følgende bliver gennemgået på dagen:

 • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
 • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
 • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
 • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
 • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
 • En fysisk prøve-cirkel.

Fysisk prøve-seance

Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i “vores” foreningshus Olsbækken. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi på forhånd har klargjort. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du undervejs prøve at sidde i kabinettet som prøve-mediet.

Vi afholder ikke en decideret fysisk seance. I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå.

Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden.

Deltagernes indstilling

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkelarbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor og masser af glæde!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

Du kan deltage i workshoppen uanset kendskabs- og erfaringsniveau.

Arrangementet faciliteres af det fysiske medie Jens Johansen (foreningens formand) samt cirkelleder Christina Frank (foreningens næstformand). Vi har arbejdet sammen med udviklingen af det fysiske medieskab i ca. 8 år ved, at vi mødes sammen med faste cirkeldeltagere én gang om ugen i vores fysiske cirkel, herunder sammen med Sanne Siw Henriksen (medlem af foreningens Råd). Vi har i cirklen erfaret en del sammen med de ånder, som vi samarbejder med, og ligeså gennem seancer med andre fysiske cirkler. Rådsmedlem Dion Licht Jensen har også været en del af denne fysiske cirkel, og yderligere sidder Rådsmedlem Torben og Selma ligeledes i en fysisk cirkel.

Dato
Søndag, den 2. juni kl. 11.00-16.00.
Du er velkommen fra kl. 10.40.

Sted
Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning
Frokost medbringes selv. Vi søger for the, kaffe, frugt og småkager.

Det er gratis for dig at deltage som kontingent-betalende medlem af foreningen.

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af foreningen samt have betalt årskontingent. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som dig.

VI HAR IKKE FLERE LEDIGE PLADSER, MEN BLIV SKREVET PÅ VENTELISTEN GENNEM SPIRITISMEN DANMARKS  NemTilmeld (klik her)

5. maj, kl. 10-13
VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLINGSDAG

Foreningen vokser fortsat i et behageligt tempo, og vi – såvel som medlemmerne – oplever, hvor utrolig dejligt, inspirerende og udviklende, det er, når der er tid til at tale sammen og stille spørgsmål til hinanden under vores arrangementer. Energien og atmosfæren er så vidunderlig – det hører vi jer også sige. Og rammerne og sjælen i Aktivhuset Olsbækken giver en særlig stemning, som løfter humøret og sjælen 🙂

Når vores kære støttende åndevenner, familie vejledere m.fl. støder til fra åndeverdenen og hjælper os med at vide og forstå mere, ja så går de fleste af os fra vores foreningsarrangementer med en helt særlig følelse og glæde inden i – og ikke mindst taknemmelighed.

Man kan opnå meget alene. Det gælder også inden for den åndelige virke. Men sammen… ja, sammen kan vi løfte os op til endnu mere indsigt og udvikling. Og det er bl.a. derfor, at vi afholder vores Videns- og erfaringsudvekslingsdage! 

Hvad enten du “bare” interesserer dig for det åndelige, eller om du arbejder med det i ny og næ, eller om du arbejder såkaldt professionelt med det, så kan dette arrangementet være interessant for dig.

Vores dagsorden bliver skabt ud fra de tanker, spørgsmål, forslag og lyst til at dele viden og erfaringer, som hver af os møder op med. Vi i bestyrelsen står for at facilitere dagen og de mange emner, vi fælles byder ind med.

Så mød op mit et åbent nysgerrigt sind, et varmt hjerte og måske en god ven fra åndeverdenen ;-t

Du kan glædeligt deltage uanset om du har intet, lidt eller meget kendskab og erfaring.

Tidspunkt
Søndag, den 5. maj 2019, kl. 10-13

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40, og vi går i gang kl. 10.00.

Sted
Aktivhuset Olsbækken
Olsbæk Strandvej 43
2670 Greve

For at tilmelde dig arrangementet skal du være betalende medlem af foreningen (dvs. have betalt årskontingtet på kr. 120).

OBS: Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af foreningen samt have betalt årskontingent. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet nedenfor.

24. marts, kl. 11-15.30
MENTAL MEDIESKAB - WORKSHOP

Traditionen tro gennemgår vi på årets første foreningsarrangement spiritismens uundværlige begreber, indhold og budskaber (i løbet af året bygger vi videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte foreningsarrangementer).

Vi vil på bedste og indlevende vis fortælle om følgende:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Mental medieskab (clairvoyance, afdødekontakt)
 • Menneskers samarbejde med åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder m.v.
 • Fysisk medieskab (når ånder gør sig selv og fænomener fysiske)

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Foreningens formand og mediet Jens Johansen & næstformand Christina Frank.

Vi har de sidste 9 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tidspunkt
Søndag, den 20. januar 2018, kl. 11.00-15.30.

Vi byder dig velkommen fra kl. 10.30, og vi går i gang kl. 11.00, hvor vi starter med en kort meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende os en mail.

Du modtager en bekræftelse fra os på din tilmelding inden for ca. 4 dage.

Skulle der ikke være flere ledige pladser, giver vi dig besked herom, og så kan du blive skrevet på ventelisten.

Du skal være betalende medlem for at deltage.

20. januar, kl. 11-15.30
INDSIGT I SPIRITISMEN, ÅNDEVERDENEN OG ÅNDEKONTAKT

Traditionen tro gennemgår vi på årets første foreningsarrangement spiritismens uundværlige begreber, indhold og budskaber (i løbet af året bygger vi videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte foreningsarrangementer).

Vi vil på bedste og indlevende vis fortælle om følgende:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Mental medieskab (clairvoyance, afdødekontakt)
 • Menneskers samarbejde med åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder m.v.
 • Fysisk medieskab (når ånder gør sig selv og fænomener fysiske)

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Foreningens formand og mediet Jens Johansen & næstformand Christina Frank.

Vi har de sidste 9 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tidspunkt
Søndag, den 20. januar 2018, kl. 11.00-15.30.

Vi byder dig velkommen fra kl. 10.30, og vi går i gang kl. 11.00, hvor vi starter med en kort meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende os en mail.

Du modtager en bekræftelse fra os på din tilmelding inden for ca. 4 dage.

Skulle der ikke være flere ledige pladser, giver vi dig besked herom, og så kan du blive skrevet på ventelisten.

Du skal være betalende medlem for at deltage.

Kalenderen opdateres løbende...

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.