År 2018

Søndag, den 28. januar kl. 11.00-15.30
Indsigt i spiritismen, åndeverdenen og åndekontakt

Traditionen tro gennemgår vi på årets første foreningsarrangement spiritismens uundværlige begreber, indhold og budskaber (i løbet af året bygger vi videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte foreningsarrangementer).

Vi vil på bedste og indlevende vis fortælle om følgende:

  • Spiritismens kendetegn og historie
  • Den åndelige verden, dens opbygning og love, hvis logik har betydning for os mennesker
  • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
  • Mental medieskab (herunder clairvoyance, afdødekontakt, healing)
  • Menneskers samarbejde med “åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder mv.”
  • Fysisk medieskab (når ånder fysisk giver sig til kende og gør sig synlige)

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Så, hvis du ønsker at være i godt selskab med ligesindede og er interesseret i spiritismen, den åndelige verden og åndekontakt, er dette foreningsarrangement lige dig.

Indlægsholderne er foreningens formand Jens C. E. Johansen & næstformand  Christina E. Frank. Vi har de sidste otte år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med. Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt: Søndag, den 28. januar 2018, kl. 11.00-15.30. Vi byder dig velkommen fra kl. 10.30, og vi går i gang præcis kl. 11.00, hvor vi starter med en kort meditation.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Tilmelding:

  • Du skal være betalende medlem (årskontingent 120,-) for at deltage i arrangementet. Som medlem deltager du gratis i foreningens arrangementer i hele år 2018. Er du ikke medlem af foreningen, kan du melde dig ind her.
  • Du tilmelder dig foreningsarrangementet ved at sende en mail til: dialog @ spiritismen . dk med dit navn.
  • Når vi har modtaget din email, sender vi dig en bekræftelse på din tilmelding. Skulle det være tilfældet, at vi ikke har flere pladser, giver vi dig besked herom samt mulighed for at blive skrevet på ventelisten.

Forplejning:
Vi serverer kaffe, the, vand, frugt og småkager undervejs. Hvis du ønsker yderligere forplejning, er du velkommen til at medbringe en madpakke. Der er et køleskab tilgængelig. Vi holder en halv times frokostpause undervejs.


Søndag, den 11. marts kl. 10.30-16.00
Workshop om mental medieskab

Har du lyst til at prøve kræfter med at kommunikere mentalt med den åndelige verden mht., hvordan man gør og kommer godt fra start? Eller er du allerede igang og ønsker at videreudvikle dine mediale evner og blive inspireret af andre medlemmer i foreningen? – så er dette foreningsarrangement i mentalt medieskab netop lige dig.

Vi lægger vægt på, at du kan deltage i workshoppen uanset kendskabs- og erfaringsniveau. Du kan lære at arbejde og forbedre dit samarbejde med den åndelige verden, så længe du blot er nysgerrig, engageret og øver dig. Og det er netop dette, der er i fokus på denne workshop i udøvelse af det mentale medieskab. Vi vil i praksis øve os på at lære at kommunikere med den åndelige verden og videreudvikle vores samarbejde med vores åndelige hjælpere/guider på mentalt plan.

Inden vi går i gang med de praktiske øvelser, gennemgår indlægsholderne/facilitatorerne, hvad mentale evner er, hvilke former der findes, og hvilke måder/metoder du kan benytte dig af. Dernæst “åbner vi op” – gennem vejledning – for den åndelige verden, og så er vi klar til at gå i gang med at øve!

Vi inddeler os i tre studiegrupper af længere varighed end sidste års workshop i mental medieskab. Hver gruppe faciliteres af en-to fagpersoner fra foreningen, der vil undervise og koordinere de praktiske øvelser i den givne gruppe. Studiegrupperne bliver af ca. 45 min. varighed. Du og din gruppe “roterer” mellem studiegrupperne, så du får afprøvet disse tre områder inden for det mentale medieskab:

Studiegruppe 1: Clairvoyance (klarsyn, klarhørelse, klarfølelse)

Studiegruppe 2: Afdødekontakt

Studiegruppe 3: Psykometri (kontakt via ting og genstande)

Til sidst samles vi igen og fælles “lukker ned” for den åndelige verden.

Slutteligt gennemgår vi, hvordan du kan arbejde videre med det mentale medieskab – enten for dig selv eller i en cirkel. Såfremt du har erfaring, opfordrer vi til, at du gør dig tanker omkring, hvilke mentale øvelser du har erfaring med, således at vi kan vidensdele og sparre med hinanden.

PRAKTISK INFORMATION

Du skal være betalende medlem for at deltage (årskontingent kr. 120,-)

Dato: Søndag, den 11. marts kl. 10.30-16.00. Dørene åbnes kl. 10.10.


Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.
Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi sørger for the, kaffe og småkager.

Tilmelding: Via email: dialog@spiritismen.dk

 


Søndag, den 15. april kl. 10.00-13.00
Videns- og erfaringsudvekslingsdag inden for mental og fysisk medieskab

Det er glædeligt, at foreningen blomstrer, og at I medlemmer gerne vil hinanden. Når vi mødes til foreningsarrangementerne hersker der en stemning af glædelig gensyn og en stor længsel efter at forstå mere om den åndelige verden. Spørgsmål går bl.a. på, hvordan vi hver især samarbejder med ånder, hvilke øvelser og tiltag man kan foretage, hvad virker for jer/dig, og hvad virker for os/mig. Det er berigende at videns- og erfaringsudveksle, og I medlemmer efterspørger endnu mere tid hertil. Derfor har vi et særskilt foreningsarrangement herom – så denne dag er din dag…!

Det er her, at du blot skal møde op og byde ind med, hvad du har på hjertet (tilmelding er nødvendig, se nedenfor). Det er en god idé, at du på forhånd har gjort dig tanker om, hvad du gerne vil dele og have input til af de fremmødte medlemmer. Der er ingen grænser for, hvad vi kan drøfte og reflektere over inden for det mentale og fysiske medieskab på denne dag.

Arrangementet er både for dig, der allerede sidder i en cirkel eller som har lyst til at blive en del af én, samt for dig som interesserer sig for eller er nysgerrig på samarbejdet med den åndelige verden. Alle er velkomne uanset kendskabs- og erfaringsniveau.

Der er ingen fast dagsorden, og vi vil prøve at facilitere dialogerne så godt som muligt efter opdeling i emner. Yderligere er der tid og plads til at netværke og knytte bånd blandt jer deltagere. Vi skal nyde, at vi har tid og ro til at få talt sammen på kryds og tværs om de facetter af medieskabet, som vi hver især gerne vil vende og have nye perspektiver på. Rammerne er åbenhed, nysgerrighed, hjælp og støtte. Vi glæder os til at være sammen og mærke den gode energi i hinandens og vores kære ånders tilstedeværelse i de dejlige omgivelser i Aktivhuset Olsbækken.

PRAKTISK INFORMATION

Du skal være betalende medlem for at deltage (årskontingent kr. 120,-)

Dato: Søndag, den 15. april kl. 10.00-13.00. Dørene åbnes kl. 9.45.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.


Forplejning: Evt. frokost medbringes selv. Vi sørger for the, kaffe og småkager.

Tilmelding: Via email: dialog@spiritismen.dk


Søndag, den 27. maj kl. 13.00 til ca. 18.00
Spiritistisk malerkunst gennem det brasilianske medie Florencio Anton

Info om arrangementet og tilmelding følger…

Du kan tilmelde dig foreningsarrangementet, så snart vi har afholdt det forgående foreningsarrangement.


Søndag, den 1. juli kl. 10.00-13.00
Videns- og erfaringsudvekslingsdag inden for mental og fysisk medieskab

Info om arrangementet og tilmelding følger…

Du kan tilmelde dig foreningsarrangementet, så snart vi har afholdt det forgående foreningsarrangement.


I løbet af sommeren vil arrangementerne for resten af 2018 blive annonceret.

 

Comments are closed