År 2018

Søndag, den 28. januar kl. 11.00-15.30
Indsigt i spiritismen, åndeverdenen og åndekontakt

 

Traditionen tro gennemgår vi på årets første foreningsarrangement spiritismens uundværlige begreber, indhold og budskaber (i løbet af året bygger vi videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte foreningsarrangementer).

Vi vil på bedste og indlevende vis fortælle om følgende:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Den åndelige verden, dens opbygning og love, hvis logik har betydning for os mennesker
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Mental medieskab (herunder clairvoyance, afdødekontakt, healing)
 • Menneskers samarbejde med “åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder mv.”
 • Fysisk medieskab (når ånder fysisk giver sig til kende og gør sig synlige)

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Så, hvis du ønsker at være i godt selskab med ligesindede og er interesseret i spiritismen, den åndelige verden og åndekontakt, er dette foreningsarrangement lige dig.

Indlægsholderne er foreningens formand Jens C. E. Johansen & næstformand  Christina E. Frank. Vi har de sidste otte år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med. Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt: Søndag, den 28. januar 2018, kl. 11.00-15.30. Vi byder dig velkommen fra kl. 10.30, og vi går i gang præcis kl. 11.00, hvor vi starter med en kort meditation.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Tilmelding:

 • Du skal være betalende medlem (årskontingent 120,-) for at deltage i arrangementet. Som medlem deltager du gratis i foreningens arrangementer i hele år 2018. Er du ikke medlem af foreningen, kan du melde dig ind her.
 • Du tilmelder dig foreningsarrangementet ved at sende en mail til: dialog @ spiritismen . dk med dit navn.
 • Når vi har modtaget din email, sender vi dig en bekræftelse på din tilmelding. Skulle det være tilfældet, at vi ikke har flere pladser, giver vi dig besked herom samt mulighed for at blive skrevet på ventelisten.

Forplejning:
Vi serverer kaffe, the, vand, frugt og småkager undervejs. Hvis du ønsker yderligere forplejning, er du velkommen til at medbringe en madpakke. Der er et køleskab tilgængelig. Vi holder en halv times frokostpause undervejs.


Søndag, den 11. marts kl. 10.30-16.00
Workshop om mental medieskab

 

Har du lyst til at prøve kræfter med at kommunikere mentalt med den åndelige verden mht., hvordan man gør og kommer godt fra start? Eller er du allerede igang og ønsker at videreudvikle dine mediale evner og blive inspireret af andre medlemmer i foreningen? – så er dette foreningsarrangement i mentalt medieskab netop lige dig.

Vi lægger vægt på, at du kan deltage i workshoppen uanset kendskabs- og erfaringsniveau. Du kan lære at arbejde og forbedre dit samarbejde med den åndelige verden, så længe du blot er nysgerrig, engageret og øver dig. Og det er netop dette, der er i fokus på denne workshop i udøvelse af det mentale medieskab. Vi vil i praksis øve os på at lære at kommunikere med den åndelige verden og videreudvikle vores samarbejde med vores åndelige hjælpere/guider på mentalt plan.

Inden vi går i gang med de praktiske øvelser, gennemgår indlægsholderne/facilitatorerne, hvad mentale evner er, hvilke former der findes, og hvilke måder/metoder du kan benytte dig af. Dernæst “åbner vi op” – gennem vejledning – for den åndelige verden, og så er vi klar til at gå i gang med at øve!

Vi inddeler os i tre studiegrupper af længere varighed end sidste års workshop i mental medieskab. Hver gruppe faciliteres af en-to fagpersoner fra foreningen, der vil undervise og koordinere de praktiske øvelser i den givne gruppe. Studiegrupperne bliver af ca. 45 min. varighed. Du og din gruppe “roterer” mellem studiegrupperne, så du får afprøvet disse tre områder inden for det mentale medieskab:

Studiegruppe 1: Clairvoyance (klarsyn, klarhørelse, klarfølelse)

Studiegruppe 2: Afdødekontakt

Studiegruppe 3: Psykometri (kontakt via ting og genstande)

Til sidst samles vi igen og fælles “lukker ned” for den åndelige verden.

Slutteligt gennemgår vi, hvordan du kan arbejde videre med det mentale medieskab – enten for dig selv eller i en cirkel. Såfremt du har erfaring, opfordrer vi til, at du gør dig tanker omkring, hvilke mentale øvelser du har erfaring med, således at vi kan vidensdele og sparre med hinanden.

PRAKTISK INFORMATION

Du skal være betalende medlem for at deltage (årskontingent kr. 120,-)

Dato: Søndag, den 11. marts kl. 10.30-16.00. Dørene åbnes kl. 10.10.


Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.
Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi sørger for the, kaffe og småkager.

Tilmelding: Via email (adressen finder du under “Kontakt” i hovedmenuen)

 


Søndag, den 15. april kl. 10.00-13.00
Videns- og erfaringsudvekslingsdag inden for mentalt og fysisk medieskab

 

Det er glædeligt, at foreningen blomstrer, og at I medlemmer gerne vil hinanden. Når vi mødes til foreningsarrangementerne hersker der en stemning af glædelig gensyn og en stor længsel efter at forstå mere om den åndelige verden. Spørgsmål går bl.a. på, hvordan vi hver især samarbejder med ånder, hvilke øvelser og tiltag man kan foretage, hvad virker for jer/dig, og hvad virker for os/mig. Det er berigende at videns- og erfaringsudveksle, og I medlemmer efterspørger endnu mere tid hertil. Derfor har vi et særskilt foreningsarrangement herom – så denne dag er din dag…!

Det er her, at du blot skal møde op og byde ind med, hvad du har på hjertet (tilmelding er nødvendig, se nedenfor). Det er en god idé, at du på forhånd har gjort dig tanker om, hvad du gerne vil dele og have input til af de fremmødte medlemmer. Der er ingen grænser for, hvad vi kan drøfte og reflektere over inden for det mentale og fysiske medieskab på denne dag.

Arrangementet er både for dig, der allerede sidder i en cirkel eller som har lyst til at blive en del af én, samt for dig som interesserer sig for eller er nysgerrig på samarbejdet med den åndelige verden. Alle er velkomne uanset kendskabs- og erfaringsniveau.

Der er ingen fast dagsorden, og vi vil prøve at facilitere dialogerne så godt som muligt efter opdeling i emner. Yderligere er der tid og plads til at netværke og knytte bånd blandt jer deltagere. Vi skal nyde, at vi har tid og ro til at få talt sammen på kryds og tværs om de facetter af medieskabet, som vi hver især gerne vil vende og have nye perspektiver på. Rammerne er åbenhed, nysgerrighed, hjælp og støtte. Vi glæder os til at være sammen og mærke den gode energi i hinandens og vores kære ånders tilstedeværelse i de dejlige omgivelser i Aktivhuset Olsbækken.

PRAKTISK INFORMATION

Du skal være betalende medlem for at deltage (årskontingent kr. 120,-)

Dato: Søndag, den 15. april kl. 10.00-13.00. Dørene åbnes kl. 9.45.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.


Forplejning: Evt. frokost medbringes selv. Vi sørger for the, kaffe og småkager.

Tilmelding: Via email (adressen finder du under “Kontakt” i hovedmenuen)


Søndag, den 27. maj kl. 13.00 til ca. 17.00
Spiritistisk malerkunst gennem det brasilianske medie Florencio Anton

 

Vi har den store fornøjelse for tredje gang at få besøg af det brasilianske kunstmalermedie Florencio Anton og hans hjælpere i Aktivhuset Olsbækken, den 27. maj, kl. 13 til ca. 17.

Når Florencio går i trance, tager afdøde malere kontrol over ham og udfører deres kunstværker med oliemaling. De to gange, da ånderne malede gennem Florencio i Olsbækken, blev der malet 10-12 komplette værker på ca. 2,5 time for øjnene af de fremmødte medlemmer (se billeder her). Nogle af de afdøde malere, der malede gennem mediet, var danske Anna Ancher, Picasso, van Gogh, Matisse, Toulouse Lautrec m.fl.

Det er en ganske særlig oplevelse at overvære Florencio og åndeverdenen i samarbejde. Seancen er rolig, behagelig og foregår i lys med dejlig musik til. Du som deltager og tilskuer skal ikke gøre andet end at medbringe et åbent og positivt sind – og nyde oplevelsen, selskabet og den åndelige verdens arbejde gennem et trænet kunstmalermedie.

Når det sidste penselstrøg er sat, og Florencio er kommet ud af trancetilstanden, bliver malerierne udloddet til alle interesserede deltagere. Prisen for malerierne er mellem 1.000 og 1.500 kr. alt efter størrelse. Overskuddet fra salget af malerierne går til at drive den sociale institution Comunidade M. de Nazaré i Brasilien. Florencio og hans assistenter arbejder frivilligt, hvilket vil sige, at ingen af dem tager honorar for den tid, der bliver brugt på dette arbejde.

TILMELDING OG PRAKTISKE INFORMATIONER

Tilmelding sker ved at sende os en mail med dit fornavn og efternavn.

Arrangementet er kun for betalende medlemmer. Vil du have en ledsager med, som ikke er medlem endnu, skal vedkommende også melde sig ind i foreningen (det gøres her) og tilmelde sig arrangementet.

Når vi har svaret dig på din tilmelding – og såfremt der er ledige pladser – modtager du en ny mail fra os indholdende oplysninger om indbetaling af et reservationsbeløb på kr. 30,-

Først når du har indbetalt reservationsbeløbet, har du sikret dig plads. Alle reservationsbeløb bliver på arrangementsdagen samlet videredoneret til Florencio og det førnævnte sociale arbejde. Reservationsbeløb tilbagebetales ikke, hvis du efterfølgende melder afbud.

Dato: Søndag, den 27. maj, kl. 13 til ca. 17.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Forplejning: Vi sørger for the, kaffe, vand og snacks.

Vi glæder os rigtig meget til forhåbentlig at se dig!

(Vil du vide mere om Florencio Anton og hans arbejde, klik her)

 


Søndag, den 19. august kl. 10.00-13.00
Videns- og erfaringsudvekslingsdag inden for mentalt og fysisk medieskab (inkl. fælles meditation)

 

I april 2018 afholdt vi årets første “Videns- og erfaringsudvekslingsdag”, og det blev en rigtig lærerig og hyggelig dag, hvor medlemmer delte ud af deres viden, erfaringer og spørgsmål. Vi sparrede med hinanden og blev klogere på medieskabet, dvs. kontakten og samarbejdet med ånder og den åndelige verden i almindelighed. Vi undersøger, afprøver og forbedrer os sammen! Derfor gentager vi succesen igen i august.

Til dette arrangement skal du blot møde op og byde ind med, hvad du har på hjertet (tilmelding er nødvendig, se nedenfor). Det er en god idé, at du på forhånd har gjort dig tanker om, hvad du gerne vil dele og have input til af de fremmødte medlemmer. Der er ingen grænser for, hvad vi kan drøfte og reflektere over inden for det mentale og fysiske medieskab på denne dag.

Arrangementet er både for dig, der allerede sidder i en cirkel eller som har lyst til at blive en del af én, samt for dig som interesserer sig for eller er nysgerrig på samarbejdet med den åndelige verden. Alle er velkomne uanset kendskabs- og erfaringsniveau!

Lige som sidste gang er der ingen fast dagsorden (vi skaber den sammen!), og vi vil prøve at facilitere dialogerne så godt som muligt efter opdeling i emner. Yderligere er der tid og plads til at netværke og knytte bånd blandt jer deltagere. Vi skal nyde, at vi har tid og ro til at få talt sammen på kryds og tværs om de facetter af medieskabet, som vi hver især gerne vil vende og have nye perspektiver på. Rammerne er åbenhed, nysgerrighed, hjælp og støtte. Vi glæder os til at være sammen og mærke den gode energi i hinandens og vores kære ånders tilstedeværelse i de dejlige omgivelser i Aktivhuset Olsbækken.

Sidste gang afprøvede vi en fælles meditation, hvilket viste sig at have en særdeles positiv effekt. Derfor vil vi igen have en fælles meditation af en varighed på ca. 20 min. Alle kan deltage i meditationen! ?

PRAKTISK INFORMATION

Du skal være betalende medlem for at deltage (årskontingent kr. 120,-)

Dato: Søndag, den 19. august kl. 10.00-13.00. Dørene åbnes kl. 9.45.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.


Forplejning: Evt. frokost medbringes selv. Vi sørger for the, kaffe og småkager.

Tilmelding: Via email (adressen finder du under “Kontakt” i hovedmenuen)

 


Søndag, den 30. september kl. 11.00-16.00
Workshop i fysisk medieskab

 

Fysisk medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’. Dette medieskab sætter vi fokus på til foreningsarrangement, som henvender sig til alle nysgerrige uanset videns- og erfaringsniveau. Arrangementet er kun for medlemmer, og som medlem deltager du gratis.

Formål
 • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er (læs mere herom her).
 • At få indblik i, hvad det vil sige at arbejde med medieskabet i en fysisk cirkel.
 • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
 • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.
Indhold

Følgende bliver gennemgået på dagen:

 • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
 • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
 • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab. Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
 • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
 • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
 • En fysisk prøve-cirkel.
Fysisk prøve-cirkel

Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i “vores” foreningshus i Olsbækken. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi på forhånd har klargjort. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du undervejs prøve at sidde i kabinettet som mediet. Vi afholder ikke en decideret fysisk seance! I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå. Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden.

Indlægsholdere

Arrangementet faciliteres af det fysiske medie Jens C. E. Johansen (foreningens formand) samt cirkelleder Christina E. Frank (foreningens næstformand). Vi har arbejdet sammen med udviklingen af det fysiske medieskab i ca. 7 år ved, at vi mødes sammen med faste cirkeldeltagere én gang om ugen i vores fysiske cirkel, herunder sammen med Sanne Siw Henriksen (medlem af foreningens Råd). Vi har i cirklen erfaret en del sammen med de ånder, som vi samarbejder med, og ligeså gennem seancer med andre fysiske cirkler. Yderligere sidder Selma og Torben (medlem af foreningens Råd) også i en fysisk cirkel, og de kan ligeså dele og inspirere med deres cirkels erfaringer.

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkel-arbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

PRAKTISK INFORMATION

Dato: Søndag, den 30. september kl. 11.00-16.00. Dørene åbnes kl. 10.40.

Sted: Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi søger for the, kaffe, frugt og småkager.

Tilmelding via email er nødvendig (email-adressen finder du under “Kontakt” i hovedmenuen)

Du skal være betalende medlem af foreningen for at kunne deltage (årskontingentet er på kr. 120,-). Betalende medlemmer deltager gratis. Du melder dig ind i foreningen her.

 


Søndag, den 25. november kl. 12.00-15.00
Afdødekontakt og klarsyn – IKKE FLERE LEDIGE PLADSER (bliv skrevet på ventelisten)

 

Det er meget prisværdigt og pragtfuldt at modtage hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og hjælpere i den åndelige verden. Det er derfor glædeligt, at vi denne dag bliver beriget af den frivillige indsats af de fem mentale medier: Janie Dylsing, Greta Andersen, Hannah Tørnstrøm, Kim Buhl Ziska og Christian Keil. Vi siger dem stort tak, fordi de i år stiller deres evner inden for afdødekontakt og klarsyn til rådighed for os andre i foreningen!

Arrangementet består af tre seancer (med pauser imellem) med dig som deltager/ modtagende part. Inden hver seance begynder, vil de respektive medier komme med en kort introduktion af dem selv og deres åndelige arbejde. Herefter går medierne i gang med deres virke.

 1. seance foregår i plenum og er med Janie Dylsing. I 2003 videreudviklede Janie sine medfødte clairvoyante evner på Gertrud Berlons clairvoyanceskole og har trænet hos mange forskellige medier i ind- og udland. Janie har bl.a. en sjælsorienteret psykoterapeutuddannelse og er uddannet Genkaldelsesterapeut. Janie har også kurser i stresshåndtering, kommunikation, ledelse, mindfulness, positiv psykologi m.m.
 2. seance er også i plenem med Greta Andersen. Greta har sin uddannelse i mental medieskab fra Clairvoyancevejleder Skolen i 2016 ved Tove Kofoed og har efterfølgende deltaget i flere kurser i England. Greta har allerede beriget foreningen Spiritismen DK de seneste to år ved at stille sig til rådighed til foreningens årlige arrangement i ”afdødekontakt og clairvoyance”, hvor Greta har formidlet budskaber fra de åndelige planer.
 3. seance foregår i tre grupper, som deltagere inddeles i. De tre medier Hannah Tørnstrøm, Kim Buhl Ziska og Christian Keil vil hver være mellemled for vores to verdener (den jordiske og den åndelige) i hver deres gruppe. Hannah, Kim og Christian arbejder sammen i en mental cirkel og har deltaget i flere kurser/uddannelser med engelske medier. Hannah er spirituel healer og Soulkey terepeut, og Hannah udvikler sit medieskab på sjette år i den mentale cirkel. Kim er healer og har i tre år arbejdet som mental medie i cirklen. Christian har flere spirituelle uddannelser både fra Danmark og England, og Christian har arbejdet i den mentale cirkel i to år.

Hvem og hvor mange kommer igennem fra åndeverdenen?

Det er aldrig til at vide hvilke afdøde og hvor mange, der kan, må og har mulighed for at komme igennem til os. Det bedste, vi kan bidrage med, er en positiv indstilling og en forhåbning om, at vores kære fra den anden side er mødt talstærkt op, og at vi sammen skaber en god og opløftet stemning.

Det er lærerigt og interessant at se, hvorledes de fem medier arbejder og samarbejder med den åndelige verden. Dét i sig selv er en smuk oplevelse. Vi afslutter foreningsarrangementet, når vi mærker, at energien er til at slutte. Vi kender derfor ikke det nøjagtige afslutningstidspunkt på forhånd.

Vi glæder os meget til at se dig og til at modtage din tilmelding. Der er begrænset pladser til selve foreningsarrangementet med afdødekontakt og klarsyn, så tilmelding er ”først til mølle”.


PRAKTISK INFORMATION

Dato: Søndag, den 25. november kl. 12.00-15.00. Dørene åbnes kl. 11.40.

Sted: Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi søger for the, kaffe, frugt og småkager.

Tilmelding via email er nødvendig (email-adressen finder du under “Kontakt” i hovedmenuen)

Du skal være betalende medlem af foreningen for at kunne deltage (årskontingentet er på kr. 120,-). Betalende medlemmer deltager gratis. Du melder dig ind i foreningen her.


Søndag, den 25. november kl. 09.30-11.30
Generalforsamling

 

Foreningens vedtægter fremgår på vores hjemmeside. Ifølge §9 skal årsmødets dagsorden minimum indeholde følgende agendapunkter:
1)    Valg af dirigent
2)    Godkendelse af Formandens beretning for det forløbne år
3)    Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår
4)    Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
5)    Indkomne forslag
6)    Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.
7)    Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem.
8)    Valg af 1 revisor
9)    Valg af 1 revisorsuppleant

Medlemmerne er berettigede til at begære forslag optaget som punkter på Årsmødets dagsorden. Disse forslag skal i deres fulde ordlyd være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Årsmødets afholdelse. Indkomne forslag skal fremgå i deres fulde ordlyd i den endelige dagsorden, og de skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside senest 1 uge før Årsmødets afholdelse.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Tilmelding nødvendig via email: (adressen finder du under “Kontakt” i hovedmenuen)

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.