År 2017

Søndag, den 5. november kl. 09.30-15.00

Det er med stor fornøjelse, at vi kan invitere dig den årlige generalforsamling samt årets sidste foreningsarrangement, som afholdes i Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve. Du er velkommen til at deltage i begge dele eller i én af dem. Når du tilmelder dig ved at sende en email til foreningen, beder vi dig oplyse om, hvilken del/dele du ønsker at deltage i.

Vi starter med generalforsamlingen kl. 09.30-11.30, hvor vi serverer morgenmad. Efterfølgende afholdes foreningsarrangementet kl. 12.00 til ca. kl. 15.00, hvor emnet er ”afdødekontakt og klarsyn” ved de fire mentale medier: Lene Hurup, Greta Andersen, Marianne Barthold og Anjalumea Selsmark. Du kan læse mere om programmet nedenfor.

Generalforsamling/årsmøde kl. 09.30-11.30

Foreningens vedtægter fremgår på vores hjemmeside. Ifølge §9 skal årsmødets dagsorden minimum indeholde følgende agendapunkter:
1)    Valg af dirigent
2)    Godkendelse af Formandens beretning for det forløbne år
3)    Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår
4)    Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
5)    Indkomne forslag
6)    Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.
7)    Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem.
8)    Valg af 1 revisor
9)    Valg af 1 revisorsuppleant

Medlemmerne er berettigede til at begære forslag optaget som punkter på Årsmødets dagsorden. Disse forslag skal i deres fulde ordlyd være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Årsmødets afholdelse. Indkomne forslag skal fremgå i deres fulde ordlyd i den endelige dagsorden, og de skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside senest 1 uge før Årsmødets afholdelse.

Foreningsarrangement med afdødekontakt og klarsyn kl. 12-15

Det er meget prisværdigt og pragtfuldt at modtage hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og hjælpere i den åndelige verden. Det er derfor glædeligt, at vi denne dag bliver beriget fra den frivillige indsats af de fire mentale medier: Lene Hurup, Greta Andersen, Marianne og Anjalumea. Vi siger dem stort tak, fordi de igen i år stiller deres evner inden for afdødekontakt og klarsyn til rådighed for os andre i foreningen!

Arrangementet består af to seancer (med 20 min. pause imellem) med dig som deltager/ modtagende part. Inden hver seance begynder, vil de respektive medier komme med en kort introduktion af dem selv og deres åndelige arbejde. Herefter går medierne i gang med deres virke.

1. seance er ved Lene og Greta, som har færdiggjort deres studier på Clairvoyancevejleder Skolen i 2016. Gennem hele uddannelsen har de arbejdet tæt sammen. Lene og Greta har et godt samspil, og de glæder sig til at være mellemled for vores to verdener.

2. seance er ved Marianne og Anjalumea, som har studeret sammen på Clairvoyanceskolen i 2012/2013. I dag er de i en mental cirkel sammen. Sammen glæder de sig til at gøre deres for at formidle budskaber fra det åndelige plan.

Det er aldrig til at vide hvilke afdøde samt hvor mange, der kan og har mulighed for at komme igennem til os. Det bedste, vi kan bidrage med, er en positiv indstilling og en forhåbning om, at vores kære fra den anden side er mødt talstærkt op, og at vi sammen skaber en god og opløftet stemning.

Det er lærerigt og interessant at se, hvorledes de fire medier arbejder og samarbejder med den åndelige verden. Dét i sig selv er en smuk oplevelse. Vi afslutter foreningsarrangementet, når vi mærker, at energien er til at slutte. Vi kender derfor ikke det nøjagtige afslutningstidspunkt på forhånd.

Vi glæder os meget til at se dig og til at modtage din tilmelding. Der er begrænset pladser til selve foreningsarrangementet med afdødekontakt og klarsyn, så tilmelding er ”først til mølle”.

Du skal være kontingentbetalende medlem for at deltage – og du deltager gratis.


Fysisk medieskab
Søndag, den 3. september kl. 11-16

Fysisk medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’. Dette medieskab sætter vi fokus på til foreningsarrangement, som henvender sig til alle nysgerrige uanset videns- og erfaringsniveau. Arrangementet er kun for medlemmer, og som medlem deltager du gratis.

Formål

 • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er (læs mere herom her).
 • At få indblik i, hvad det vil sige at arbejde med medieskabet i en fysisk cirkel.
 • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
 • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

Indhold
Følgende bliver gennemgået på dagen:

 • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
 • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
 • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab. Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
 • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
 • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
 • En fysisk prøve-cirkel.

Fysisk prøve-cirkel
Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i vores foreningshus i Olsbækken. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi på forhånd har klargjort. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du undervejs prøve at sidde i kabinettet som mediet. Vi afholder ikke en decideret fysisk seance! I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå. Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden, som ligger lige ved vores foreningshus.

Indlægsholdere
Arrangementet faciliteres af det fysiske medie Jens C. E. Johansen (foreningens formand) samt cirkelleder Christina E. Frank (foreningens næstformand). Vi har arbejdet sammen med udviklingen af det fysiske medieskab i ca. 6 år ved, at vi mødes sammen med faste cirkeldeltagere én gang om ugen i vores fysiske cirkel, herunder sammen med Sanne Siw Henriksen (medlem af foreningens Råd). Vi har i cirklen erfaret en del sammen med de ånder, vi samarbejder med, og ligeså gennem seancer med andre fysiske cirkler. Yderligere sidder Selma Ambirk (medlem af foreningens Råd) også i en fysisk cirkel, og Selma kan ligeså dele og inspirere med deres cirkels erfaringer.

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkel-arbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

PRAKTISK INFORMATION

Dato: Søndag, den 3. september kl. 11.00-16.00. Dørene åbnes kl. 10.40.

Sted: Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi søger for the, kaffe, frugt og småkager.

Tilmelding er nødvendig: Der er begrænsede antal pladser, så hvis du ønsker at deltage, så skynd dig at skrive til os på foreningens email.

Du skal være betalende medlem af foreningen for at kunne deltage (årskontingentet er på kr. 120,-). Betalende medlemmer deltager gratis. Du melder dig ind i foreningen her.


Åndelig healingskirurgi
Søndag, den 28. maj kl. 13.00
Vi har ikke flere ledige pladser (bliv skrevet på ventelisten)

For første gang i Danmark kommer det brasilianske medie Roberto Barbosa og udfører åndelig healingskirurgi sammen med sine åndelige læger. Og den 28. maj kommer de til vores forening i Aktivhuset Olsbækken!

Roberto er født i 1975. Han er gift og har tre børn. Til daglig arbejder han som bygningsingeniør. Sideløbende hermed har han siden 1995 arbejdet frivilligt som åndelig healingsmedie.

Robertos medieskab fungerer på den måde, at et hold af åndelige læger arbejder via Roberto på menneskets fysiske skavanker og sygdomme. De kirurgiske indgreb er ikke fysiske, men består af en magnetisme, der stammer fra to kilder: Organisk magnetisme (den fysiske krop) og den åndelige magnetisme (sjælen).

Alle typer af kroniske sygdomme, uanset om de har fysisk, psykisk eller energimæssig oprindelse, kan behandles. Selvom patienter gennem tiden er blevet behandlet og helbredt for forskellige lidelser via denne form for medieskab, kan vi selvfølgelig ikke give nogen garanti for det.

Magnetisk kirurgisk indgreb er en komplementær alternativ behandling. Patienter bør ikke opgive de behandlinger og den medicin, der er ordineret af de traditionelle medicinske læger.

Behandlingerne vil foregå dels på en briks og dels blandt de siddende medlemmer. En behandling varer 3-5 minutter. Der vil være to eller tre brikse placeret i lokalet, hvor vi sidder.

Der er plads til ca. 60 medlemmer, og arrangementet varer omkring 4 timer.

Eftersom arrangementet er gratis og kun for betalende medlemmer, og Roberto er kommet fra Brasilien til Danmark ulønnet, har vi valgt, at foreningen donerer 2.500 kr., som ubeskåret går til den brasilianske sociale institution Casa da Caridade, som Roberto arbejder frivilligt i.

Har du også mulighed for at donere 10, 20, 50 kroner, eller hvad du føler for, så kan vi hjælpe med at få dækket Robertos rejseomkostninger, og forhåbentlig bliver der også heraf penge tilovers, som Roberto kan videregive til Casa da Caridade. Du kan donere via foreningens mobilepay, tlf. 42729065, eller via bankoverførsel: reg. 1551 – konto 11228798. Vi hæver det samlede beløb og videregiver donationerne til Roberto. Du er selvfølgelig også velkommen til at tage kontanter med på dagen.

PRAKTISK INFORMATION
Dato: Søndag, den 28. maj kl. 13- ca. 17. Dørene åbnes kl. 12.30.
Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.
Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi sørger for the, kaffe og småkager.

Tilmelding: Via email

Ønsker du at melde dig ind i foreningen, gør du det her.


Workshop i mental medieskab
Søndag, den 12. marts, kl.10.30-16.00
Vi har ikke flere ledige pladser (bliv skrevet på ventelisten)

Har du også lyst til at lære at kommunikere med ånder, selvom du har begrænset kendskab til, hvordan man gør og kommer godt fra start? Eller er du allerede igang og ønsker at videreudvikle dig og samtidig blive inspireret af andre medlemmer i foreningen? -så er dette foreningsarrangement noget for dig. Vi lægger vægt på, at man kan deltage uanset kendskabs- og erfaringsniveau. Dog kræver deltagelse, at du er betalende medlem af foreningen (meld dig ind HER).

Alle kan lære at arbejde og forbedre sit samarbejde med den åndelige verden, så længe du blot er nysgerrig, engageret og øver dig. Og det er netop dette, der er i fokus på denne workshop i udøvelse af det mentale medieskab. Vi vil i praksis øve os på at lære at kommunikere med den åndelige verden og videreudvikle vores samarbejde med vores åndelige hjælpere/guider på mentalt plan.

Inden vi går i gang med de praktiske øvelser, gennemgår indlægsholderne/facilitatorerne, hvad mentale evner er, hvilke former der findes, og hvilke måder/metoder du kan benytte dig af. Yderligere gennemgås, hvorledes man ”åbner op” til at kommunikere med den åndelige verden, og hvordan man “lukker ned” igen.

Og så er vi klar til at gå i gang med at øve! Vi inddeler os i fire studiegrupper, som hver faciliteres af én repræsentant fra foreningen, der vil stå for at koordinere de praktiske øvelser i den givne gruppe. Studiegrupperne bliver af ca. en halv times varighed. Du og din gruppe “roterer” mellem studiegrupperne, så du får afprøvet disse fire områder inden for det mentale medieskab:

Studiegruppe 1: Åbne op og lukke ned for dit åndelige samarbejde
Studiegruppe 2: Prøv kræfter med clairvoyance (klarsyn, klarhørelse, klarfølelse)
Studiegruppe 3: Afdødekontakt
Studiegruppe 4: Psykometri (kontakt via ting og genstande)

Slutteligt samles vi igen og gennemgår, hvordan du kan arbejde videre med det mentale medieskab – enten for dig selv eller i en cirkel.

Såfremt du har erfaring, opfordrer vi til, at du gør dig tanker omkring, hvilke mentale øvelser du har erfaring med, således at vi kan vidensdele og sparre med hinanden.

PRAKTISK INFORMATION
Dato: Søndag, den 12. marts kl. 10.30-16.00. Dørene åbnes kl. 10.10.
Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.
Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi sørger for the, kaffe og småkager.

Tilmelding: Via email.


Søndag, den 29. januar kl. 11.00-15.30
Indsigt i spiritismen, åndeverdenen og åndekontakt

Vi inviterer dig til årets første foreningsarrangement, hvor vi gennemgår spiritismens uundværlige begreber, indhold og budskaber (i løbet af året bygger vi videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte foreningsarrangementer).

Vi vil på bedste og indlevende vis fortælle om følgende:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Den åndelige verden, dens opbygning og love, hvis logik har betydning for os mennesker
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Mental medieskab (herunder clairvoyance, afdødekontakt, healing)
 • Menneskers samarbejde med “åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder mv.”
 • Fysisk medieskab (når ånder fysisk giver sig til kende og gør sig synlige)

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Så, hvis du ønsker at være i godt selskab med ligesindede og er interesseret i spiritismen, den åndelige verden og åndekontakt, er dette foreningsarrangement lige dig.

Indlægsholderne er foreningens næstformand Christina E. Frank og formand Jens C. E. Johansen. Vi har de sidste syv år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med. Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt af andre åndestemmer.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt: Søndag, den 29. januar 2017, kl. 11.00-15.30. Vi byder dig velkommen fra kl. 10.30, og vi går i gang præcis kl. 11.00. Vi starter med en kort meditation, så hvis du uheldigvis kommer for sent, så vent venligst med at gå ind i salen indtil kl. 11.15 for ikke at forstyrre meditationen.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Tilmelding: Du skal være betalende medlem for at kunne deltage i arrangementet. Kontingentet for et års medlemskab pr. person er 120,00 kr. Som medlem deltager du gratis i foreningens arrangementer i hele år 2017.

Er du ikke medlem af foreningen, kan du melde dig ind her: BLIV MEDLEM

Du tilmelder dig foreningsarrangementet ved at sende en mail til: dialog @ spiritismen . dk med dit navn.

Tilmelding er efter ”først-til-mølle-princippet”, så tjek endelig kalenderen med det samme og få tilmeldt dig. Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du melde fra hurtigst muligt til os pr. mail!

Forplejning:
Vi serverer kaffe, the, vand, frugt og småkager undervejs. Hvis du ønsker yderligere forplejning, er du velkommen til at medbringe en madpakke. Der er et køleskab tilgængelig. Vi holder en halv times frokostpause undervejs.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.