År 2016

Søndag, den 20. november

Generalforsamling (09.30 – 11.30) samt årets sidste foreningsarrangement (12.00 – ca. 15.00)

Foreningsarrangementet
Tema: Fællesskab, samvær og samarbejde

Foreningen har i december eksisteret i 4 år. Vi er i skrivende stund 225 medlemmer. Tænk engang; 225 åndelig interesserede og nysgerrige mennesker, der alle har forskellige erfaringer, oplevelser, spørgsmål og viden. Vi er 225 engagerede mennesker med en lyst til at ville det åndelige aspekt i vores jordiske liv og en lyst til samvær og samarbejde omkring dette.

Netop tilstedeværelse og samvær, nysgerrighed og deling er fællesnævneren for vores fællesskab i foreningen! Så kom og vær med til at skabe tre spændende og indholdsrige timer sammen – et samarbejde med hinanden og den åndelige verden.

Til dette arrangement vælger vi bevidst ikke at foruddefinere rammerne eller opsætte bestemte videns- og læringsmål. Derimod skaber vi dem sammen efter meditationen, som vi som vanligt indleder arrangementet med.

Men hvad er indholdet, og hvad kan jeg så få ud af det?

Det er lige netop dét, vi ikke kan forudse – eller vil forudse denne gang. For det er i feltet af viden og ikke-viden, at gnisten til det nye kan opstå!

Mange medlemmer har oplevet at have deltaget i et arrangement og have fået meget mere med hjem – fra bl.a. andre medlemmer – end blot, hvad vi i bestyrelsen havde planlagt på forhånd.

Så vi glæder os rigtig meget til at opleve, hvor meget mere, der kan blive skabt ad denne fælles vej. Det bliver mægtig spændende!

De emner, som man har lyst til at tale om, skaber vi sammen overblik over og bringer i spil. Vi i bestyrelsen og Rådet hjælper med at facilitere dagen efter behov. Det er helt op til dig, om du kommer med spørgsmål og emner, som du har tænkt over på forhånd, eller om du lader dette opstå undervejs på dagen. Det væsentligste er fællesskabet, nærværet og samspillet.

Praktisk info:
Tid: Vi starter kl. 12:00 og slutter ca. kl. 15:00.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Vi sørger for kaffe, the og æbleskiver.

Tilmelding via mail

Generalforsamlingen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år

3. Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

5. Indkomne forslag

6. Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år

7. Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem

8. Valg af 1 revisor

9. Valg af 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Tid og sted: Samme dag, søndag den 20. november, fra kl. 09:30-11:30, i Olsbækken.

Ønsker du at deltage i foreningens generalforsamling, så send os en tilmelding (bindende) på email.


Lørdag, den 1. oktober kl. 15
Mediumistisk malerkunst  v/ Florencio Anton

Åben for tilmelding

Vi har den store fornøjelse, for anden gang at kunne invitere dig til et helt unik foreningsarrangement med den brasilianske mediumistiske maler, Florencio Anton, i Aktivhuset Olsbækken.

Anna Ancher

Anna Ancher

Det er en ganske særlig oplevelse at overvære Florencio og åndeverdenen i samarbejde. Seancen er rolig, behagelig og foregår i lys med dejligt musik til. Du som deltager og tilskuer skal ikke gøre andet end at nyde oplevelsen, selskabet og den åndelige verdens arbejde gennem et trænet medie. Medbring blot et glad og positivt sind!

Når Florencio går i trance, tager afdøde malere kontrol over ham, og udfører deres værker. Sidste gang i Olsbækken blev der malet 10 komplette værker på ca. 2 timer for øjnene af de fremmødte medlemmer. Billederne her er nogle af værkerne fra sidst. Helt specielt var det, at den afdøde maler, Anna Ancher (1859-1935), for første gang nogensinde kom igennem og malede et virkelig smukt maleri gennem Florencio. Andre afdøde malere, hvor det har været længe siden, at de kom igennem, malede også denne aften de smukkeste værker.

Chagall

Chagall

I 2008 havde Florencio malet mere end 22.000 kunstværker af mere end 74 kunstnere. Malere som Rembrandt, Leonardo da Vinci, Giotto, Coubert, Renoir, Morisot, Monet, Manet, Tarsila, Van Gogh, Portinari og Matisse har malet via Florencios hænder. Det er komplette værker, der bliver malet på mellem 5 og 80 minutter!

Arrangementet i Aktivhuset Olsbækken varer i omegnen af 3 timer. Når Florencio og de afdøde er færdige med at male, bliver malerierne udloddet til de interesserede mod kontant betaling. De skal tages med hjem samme aften – husk at de er våde, da de er malet med oliemaling.

Prisen for malerierne er mellem kr. 1000-1500 kr. alt efter størrelse. Overskuddet fra malerierne går til at drive den sociale institution Comunidade M. de Nazaré i Brasilien. Florencio og hans assistenter er frivillige og kommer til de forskellige steder rundt i Danmark efter invitationer fra de danske værter (herunder vores). Ingen i Florencios gruppe eller vores forening tager honorar for den tid, der bliver brugt på dette arbejde.

Tilmelding

Toulouse Lautrec

Toulouse Lautrec

Du skal være hurtig til at tilmelde dig! Får du ikke en plads i første omgang, kan vi skrive dig på ventelisten.

Arrangementet er kun for medlemmer. Meld dig ind i foreningen her.

Tilmeld dig ved at sende os en mail til.
Når vi har svaret dig på din tilmelding – og såfremt der er ledige pladser – modtager du en ny mail fra os indholdende oplysninger om indbetaling af et reservationsbeløb på kr. 65,-

Først når du har indbetalt reservationsbeløbet, har du sikret dig plads. Alle reservationsbeløb bliver på arrangementsdagen samlet videredoneret til Florencio og det førnævnte sociale arbejde. 

Vi glæder os rigtig meget til en uforglemmelig aften sammen med dig.

(Vil du vide mere om Florencio Anton så læs her: www.florencio.dk)


Søndag, den 18. september kl. 11
Afdødekontakt og klarsyn v/ Lene Hurup, Greta Andersen, Marianne Barthold, Anjalumea Selsmark

(Alle pladser optaget. Bliv skrevet på ventelisten)

Arrangementet består af to seancer (med 20 min. pause imellem) med dig som deltager/modtagende part.

Inden hver seance begynder, vil de respektive medier komme med en kort introduktion af dem selv og deres åndelige arbejde. Herefter går medierne i gang med at tage kontakt til de afdøde, der måtte have valgt at komme fra den anden side og give sig til kende samt komme med budskaber til de deltagende medlemmer.

1. seance er ved Lene Hurup og Greta Andersen, som studerer på Clairvoyancevejleder Skolen. Gennem hele uddannelsen har de arbejdet tæt sammen, og begge har afdødekontakt som speciale. Dette er sidste del af deres speciale, som afsluttes samme dag!

Lene og Greta er topmotiverede, glæder sig rigtig meget, og er ser meget frem til dagen og denne seance, hvor de vil gøre deres allerbedste for at være mellemled for vores to verdener.

2. seance er ved Marianne og Anjalumea, som har studeret sammen på Clairvoyanceskolen i 2012/2013. Sammen vil de gøre deres ypperste for at formidle budskaber fra de fremmødte afdøde samt clairvoyante beskeder.


Det er aldrig til at vide, hvilke afdøde samt hvor mange, der kan og har mulighed for at komme igennem til os på sådan en dag. Det bedste, vi kan bidrage med, er en positiv indstilling og en forhåbning om, at vores kære fra den anden side er mødt talstærkt op, og at vi sammen skaber en god og opløftet stemning.

Tilmelding
Du skal være hurtig til at tilmelde dig. Får du ikke en plads i første omgang, kan vi skrive dig på ventelisten.

Arrangementet er gratis og kun for medlemmer, og varer 2 – 3,5 time (afhænger af energien). Meld dig ind i foreningen her.

Tilmeld dig ved at sende os en mail. Herefter modtager du en bekræftelse fra os.


Workshop i mental medieskab
Søndag, den 5. juni, kl.10.30-16.00

Alle kan lære at arbejde med den åndelige verden, hvis du er nysgerrig, engageret og øver dig. Og det er netop dette, som er i fokus på denne workshop i udøvelse af det mentale medieskab. Vi vil i praksis øve os på at lære at kommunikere med den åndelige verden og forbedre vores samarbejde med vores åndelige hjælpere/guider på mentalt plan.

Alle kan deltage uanset kendskabs- og erfaringsniveau. Det kræver blot, at du er medlem af foreningen.

Inden vi går i gang med de praktiske øvelser, gennemgår indlægsholderne, hvad mentale evner er, hvilke former der findes, og hvilke måder/metoder du kan benytte dig af. Yderligere gennemgås, hvorledes man ”åbner op” til at kommunikere med den åndelige verden, og hvordan der ”lukkes ned” igen.

Og så er vi klar til at gå i gang! Vi inddeler os i fire studiegrupper, som hver faciliteres af én repræsentant fra foreningen, der vil stå for at koordinere de praktiske øvelser i den givne gruppe. Studiegrupperne bliver af ca. en halv times varighed. Du og din gruppe “roterer” mellem studiegrupperne, så du får afprøvet disse fire områder inden for det mentale medieskab:

Studiegruppe 1: Lær din åndelige vejleder at kende/sådan kommer du i kontakt med din åndelige vejleder

Studiegruppe 2: Prøv kræfter med clairvoyance (klarsyn, klarhørelse, klarfølelse)

Studiegruppe 3: Afdødekontakt

Studiegruppe 4: Psykometri (kontakt via ting og genstande)

spiritismen arrangement 22 marts 2015-1Slutteligt samles vi igen og gennemgår, hvordan du kan arbejde videre med det mentale medieskab – enten for dig selv eller i en cirkel.

Såfremt du har erfaring, opfordrer vi til, at du gør dig tanker omkring, hvilke mentale øvelser du har erfaring med, således at vi kan vidensdele og sparre med hinanden.

Denne øvelsesrige workshop er gratis kun for medlemmer. Da vi afsætter 25 pladser, vil det være efter først-til-mølle princippet. Det begrænsede antal pladser er for at skabe et nærværende og et godt læringsmiljø.

PRAKTISK INFORMATION

Dato: Søndag, den 5. juni kl. 10.30-16.00. Dørene åbnes kl. 10.10.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi sørger for the, kaffe og småkager.

Tilmelding: Via email.

Er du endnu ikke medlem af foreningen, melder du dig ind her: MEDLEMSKAB


Søndag den 3. april – IKKE FLERE LEDIGE PLADSER (men bliv skrevet på ventelisten)

Workshop i fysisk medieskab

Fysiske medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’. Workshoppen henvender sig til alle nysgerrige uanset videns- og erfaringsniveau. Arrangementet er kun for medlemmer, og som medlem deltager du gratis.

Formål
Du kan bruge workshoppen til:

•At blive klogere på emnet mht., hvad fysisk medieskab er (læs mere herom her).

•At få indblik i, hvad det vil sige at arbejde med medieskabet i en fysisk cirkel.

•At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.

•At vidensdele og knytte bånd til andre medlemmer.

Indhold
Følgende bliver gennemgået på workshoppen:

•Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.

•Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.

•Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab. Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.

•Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel”.

•En fysisk prøve-cirkel.

Fysisk prøve-cirkel
Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i vores foreningshus i Olsbækken. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi på forhånd har klargjort. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du undervejs prøve at sidde i kabinettet som mediet. Vi afholder IKKE en decideret fysisk seance! I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå. Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden, som ligger lige ved vores foreningshus.

Indlægsholdere
Workshoppen faciliteres af det fysisk medie Jens C. E. Johansen (foreningens formand) samt cirkel-leder Christina E. Frank (foreningens næstformand). Vi har arbejdet sammen med udviklingen af det fysiske medieskab i ca. 5 år ved, at vi mødes én gang om ugen i vores fysiske cirkel sammen med tre andre cirkel-deltagere. Vi har i cirklen erfaret en del sammen med de ånder, vi samarbejder med, og ligeså gennem seancer med andre fysiske cirkler.

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkel-arbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Workshoppen skal derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

PRAKTISK INFORMATION

Dato: Søndag, den 3. april kl. 11.00-16.00. Dørene åbnes kl. 10.40.

Sted: Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi søger for the, kaffe, frugt og småkager.

Tilmelding er nødvendig: Der er begrænsede antal pladser, så hvis du ønsker at deltage, så skynd dig at skrive til os på foreningens email.

Du skal være medlem af foreningen for at kunne deltage. Du melder dig ind i foreningen her.

Søndag den 31. januar

Spiritismen – indsigt i den åndelige verden og åndekontakt

Er du interesseret i den åndelige verden, og er du nysgerrig på at få indblik i vores spiritistiske historie og hvordan du kan komme i kontakt med ånder, så er dette arrangement lige noget for dig!

Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Vi vil gøre vores for at inspirere dig, og du er mere end velkommen til at bidrage med dine input, viden og spørgsmål.

Vi vil på bedste og indlevende vis inspirere dig ved at fortælle om følgende:

  • Spiritismens kendetegn og historie
  • Den åndelige verden og dens logik/loves betydning for os mennesker
  • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
  • Mental medieskab (herunder clairvoyance, afdødekontakt, healing)
  • Menneskers samarbejde med “åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder mv.”
  • Fysisk medieskab (når ånder fysisk giver sig til kende og gør sig synlige)

Indlægsholderne er foreningens næstformand Christina E. Frank og formand Jens C. E. Johansen. Vi har de sidste 6 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med. Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt af andre åndestemmer.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt:
Søndag, den 31. januar 2016, kl. 11.00-15.30.
Vi byder dig velkommen fra kl. 10.30, og vi går i gang præcist kl. 11.00.
Vi starter med en kort meditation, så hvis du uheldigvis kommer for sent, så vent venligst med at gå ind i salen indtil kl. 11.15 for ikke at forstyrre meditationen.

Sted:
Arrangementet afholdes i Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Du kan parkere gratis ved Aktivhuset Olsbækken ved alléen foran huset (og ikke på græsset), hvis du kommer i bil. Er du med toget, er Hundige Station tættest på.

Tilmelding:
Du skal være medlem for at kunne deltage i arrangementet. Kontingentet for et års medlemskab pr. person er 50,00 kr. Som medlem deltager du gratis i foreningens arrangementer i hele år 2016.

Du tilmelder dig foreningsarrangementet ved at sende en mail til: dialog @ spiritismen . dk med dit navn.

Tilmelding er efter ”først-til-mølle-princippet”, så tjek endelig kalenderen med det samme og få tilmeldt dig. Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du melde fra hurtigst muligt til os pr. mail!

Du kan læse her, hvordan du bliver medlem: BLIV MEDLEM

Forplejning:
Vi serverer kaffe, the, vand, frugt og småkager undervejs. Hvis du ønsker yderligere forplejning, er du velkommen til at medbringe en madpakke. Der er et køleskab tilgængelig. Vi holder en halv times frokostpause undervejs.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.