År 2015

Søndag den 29. november
Healing v/ Stefan Colind

Healing er jo en del af spiritistmen og kan klassificeres under det mentale medieskab. Healing betyder at kanalisere energi fra “noget større”. Dette større kan vi betragte som Livets Kilde, Gud o.lign. I hvertfald er det energi, der kommer fra “den anden side” og gennem et healingsmedie når frem til en modtagende person.

DAGENS PROGRAM

HealingVi byder først på et spændende og indsigtsfuldt foredrag på 2 timer (inkl. kort pause) af healer og underviser Stefan Colind. I dette foredrag fortæller Stefan om healing som behandlingsform. Hør bl.a. om:
–   Hvad healing er og hvordan det virker
–   Menneskets opbygning – energimæssigt set
–   De typiske faldgruber ved healing
–   Sort og hvid magi
–   Årsager til sygdom
–   Stefans verdensbillede som healer

Efter foredraget er der frokostpause og så starter Stefan en gruppehealing, så vi alle kan komme til at mærke healingsenergierne og forhåbentlig også den positive effekt.

Efter gruppehealingen får alle mulighed for selv at prøve at heale. To og to arbejder man sammen; først giver den ene healing til den anden (under vejledning fra Stefan) hvorefter rollerne byttes rundt. Dette er en healingsøvelse; man lærer ikke som sådan at heale, men man får en fornemmelse for det at heale.

Efter både foredrag, gruppehealing og healingsøvelse bliver der mulighed for at stille spørgsmål og give udtryk for de oplevelser og indtryk man har haft undervejs.

LIDT OM STEFAN COLIND

Stefan har været healer siden 1999 og har undervist i healing siden 2008. Han stiftede Københavns Healerskole i 2011 for på denne måde at dele ud af sin viden, erfaring og kunnen.

Stefan tager udgangspunkt i den åndsvidenskabelige litteratur og forklarer baggrunden for, at healing, udover at være brugt i årtusinder, i dag er en behandlingsmetode, som i store dele af den vestlige verden praktiseres side om side med den moderne lægevidenskab.

Healing er ikke mystisk eller mærkelig, men aldeles naturlig og noget, som alle mennesker ubevidst praktiserer på det ene eller andet niveau. Som Stefan siger: “Trods emnets uhåndgribelighed beholder jeg begge ben på jorden og sætter en ære i at gøre det indviklede let forståeligt ved hjælp af eksempler og praktiske forklaringer”.

TILMELDING OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmeld dig ved at sende os en mail. Som vanligt beder vi dig – ved evt. afbud – om at give os besked i god tid, så din plads kan gives til et andet medlem.
Arrangementet er gratis og kun for medlemmer.
Dato: søndag den 29. november 2015, kl. 11-15 (Du kan komme fra kl. 10.30)
Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve
Frokost: Medbring selv – vi sørger for kaffe, te og lidt snacks
Hvis du er i bil, parker kun på de afmærkede arealer (ikke på græsset!)

 


INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE/ GENERALFORSAMLING I SPIRITISMEN.DK
Søndag, den 29. november 2015 kl. 09.00 i Aktivhuset Olsbækken, Greve

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
5. Indkomne forslag
6. Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år
7. Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem
8. Valg af 1 revisor
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage inden Årsmødets afholdelse.

Ønsker du at deltage i foreningens Årsmøde, så send os en tilmelding (bindende) på email.

Efter årsmødet holder vi en pause på ca. 1 time, hvorefter vi fortsætter med arrangementet “Healing” kl. 11.00 (se oven for)

 


Lørdag 16. maj kl. 18.30

Spiritistisk malerkunst

Vi har den store fornøjelse at kunne invitere dig til et helt unikt foreningsarrangement!

Den brasilianske mediumistiske maler, Florencio Anton, kommer atter til Danmark for at udføre sit åndelige arbejde for publikum rundt om i landet. Med hjælp fra vores søskende spiritistforening GEEAK, har Florencio sagt ja til at gæste vores forening i Aktivhuset Olsbækken i Greve, lørdag den 16. maj kl. 18.30.

Florencio Anton i spiritismen.dkDet er en ganske særlig oplevelse at overvære Florencio og åndeverdenen i samarbejde. Seancen er rolig, behagelig og foregår i lys med dejligt musik til. Du som deltager og tilskuer skal ikke gøre andet end at nyde oplevelsen, selskabet og den åndelige verdens arbejde gennem et trænet medie. Medbring blot et glad og positivt sind!

Når Florencio går i trance, tager afdøde malere kontrol over ham, og på en aften kan han (ånderne) male 12-20 forskellige malerier. Billederne her er taget af bestyrelsen fra et arrangement, som vi deltog i sidste år.

I 2008 havde Florencio malet mere end 22.000 kunstværker af mere end 74 kunstnere. Samme år i Galten, Jylland, kom der for første gang en dansk kunstner igennem Florencio. Det var Skagensmaleren Carl Locher (1851-1915). I oktober 2010 kom Skagensmaleren Krøyer i Århus igennem med et udsøgt maleri. Malere som Rembrandt, Leonardo da Vinci, Giotto, Coubert, Renoir, Morisot, Monet, Manet, Tarsila, Van Gogh, Portinari og Matisse har malet via Florencios hænder. Det er komplette værker, der bliver malet på mellem 5 og 80 minutter!

Florencio Anton i spiritismen.dkArrangementet i Aktivhuset Olsbækken varer i omegnen af 3 timer. Når Florencio og de afdøde er færdige med at male, bliver malerierne sat til salg. Dvs. du har mulighed for at købe et af disse vidunder værker. Priserne ligger på 1.000 – 1.500 kr. Der bliver trukket lod om malerierne, og man kan byde på så mange, man har lyst til.

Pengene går hverken til vores forening eller til Florencio personligt men til socialt arbejde blandt de mange fattige i Brasilien.

Af plads hensFlorencio Anton i spiritismen.dkyn er der afsat 45 pladser, så du skal være hurtig til at tilmelde dig! Får du ikke en plads i første omgang, kan vi skrive dig på ventelisten.

Arrangementet er gratis – og kun for medlemmer.

Tilmeld dig ved at sende os en mail. Tilmelding er bindende og evt. afbud skal ske senest den 10. maj.

Vil du vide mere om Florencio Anton så læs her: www.florencio.dk

.


Søndag, den 22. marts
Inspirations- og erfaringsudvekslingsdag i fysisk medieskab

 • Arrangementet er gratis og kun for medlemmer.
 • Bliv medlem herspiritismen.dk/tilmeld-dig-her/
 • Sted: Aktivhuset Olsbækken. Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.
 • Tilmelding er nødvendig: Der er et begrænset antal pladser! Skynd dig at sende din tilmelding til os på mail
 • Målgruppe: Dette arrangement er for dig, som allerede sidder, eller overvejer at sidde, eller har siddet i en fysisk cirkel – eller for dig som ønsker at danne en ny fysisk cirkel.

INDHOLD & FORMÅL:

 • Vi deler erfaringer og viden og giver inspiration til hinanden inden for det fysiske medieskab. Vi drøfter og reflekterer over, hvad der ligger til grund for den nuværende udvikling i fysiske cirkler, hvad der virker og hvad der ikke har virket for os. Vi hjælper hinanden med idéer til, hvordan man konkret kan bygge videre på en fysisk cirkels udvikling.
 • Hver fysisk cirkel udvikler sig forskelligt og skal derfor finde sin egen måde at udvikle sig på. Fokus ligger på udviklingen af den åndelige verdens fysiske kontakt og nærvær over for os mennesker. Det handler ikke om at komme ”forrest” eller ”være bedst” inden for medieskabet.
 • Udviklingen i fysiske cirkler beror på forskellige faktorer. Vi går derfor i dybden med:
  – Hvad formålet med cirklen er
  – Medlemmernes, cirkellederens & mediets rolle, ansvar, indflydelse, udvikling og samarbejde
  – Det åndelige team som er tilknyttet cirklen: Hvem er de, hvad vil de, hvad gør de, hvad gør de ikke, og hvorfor?
  – Brugen af kabinet eller ej. Fordele og ulemper.
  – Procedurer, sikkerhed og regler
  – Brug af sange, musik, opgaver, redskaber m.m.
  – Kommunikationen mellem det jordiske og det åndelige team
  – Opbygning af ektoplasma
  – Fysiske fænomener

Facilitatorerne af denne inspirations- og erfaringsudvekslingsdag er fysisk medie Jens C. E. Johansen samt Christina E. Frank. Vi har arbejdet med udviklingen af det fysiske medieskab i 5 år, hvor vi mødes fast én gang hver uge i vores egen fysiske cirkel. Vi har indtil videre fået mange erfaringer sammen med vores cirkeldeltagere, og ligeså gennem seancer med andre fysiske cirkler.

Læs evt. mere om fysisk medieskab generelt her på siden.

 


Vi bygger bro

-til foreningen “Arco-Íris” ved, at spiritismen.DK afholder workshop/foredrag omkring spiritismen hos Arco-Íris (en forening for “Udvikling af Psykisk Energi og Spiritualitet”). Workshoppen afholdes søndag den 1. februar kl. 12.00-17.00 i Byens Hus, Østergade 5F i Løgstør.

Workshoppen omhandler præsentation omkring, hvad spiritismen er, dens formål, love/logik mv. Yderligere gennemgås, hvordan man kan samarbejde med den åndelige verden i form af det mentale og fysiske medieskab. Du kan bruge dette til at blive klogere på emnet og/eller til at få inspiration til, hvordan du kan komme godt i gang med at samarbejde med den åndelige verden under de rette betingelser. Der vil bl.a. være en simpel øvelse inden for det mentale medieskab, så du kan erfare, hvordan du kan lære at kommunikere med den åndelige verden. Derudover får du indsigt i det særlige fysiske medieskab gennem vores mange erfaringer i egen private fysiske cirkel. Du kommer bl.a. til at høre optagelser af åndestemmer fra det team af ånder, som er tilknyttet vores fysiske cirkel.

Underviserne på dagen er Christina E. Frank og Jens C. E. Johansen. Vi har sammen mange års erfaringer inden for både det mentale og fysiske medieskab, foruden at vi sidder i bestyrelsen for spirtismen.DK

Foredraget/workshoppen henvender sig til dig som er nysgerrig uanset videns- og erfaringsniveau.

Pris:
Medlemmer af Arco-Íris: 200 kr
Ikke-medlemmer: 300 kr.

Tilmelding til Dorthe Serles, Arco-Íris, på sms: 2721 0260

 


Søndag, den 18. januar 2015
Workshop i fysisk medieskab

Efterspørgslen har været stor, siden vi afholdt første workshop. Nu kan vi glæde med, at vi igen inviterer dig til at deltage i en workshop i det særlige fysiske medieskab
Arrangementet er kun for medlemmer, og som medlem deltager du gratis (du melder dig ind i foreningen her)
Workshoppen henvender sig til alle nysgerrige uanset videns- og erfaringsniveau.
Vi gør allerede nu opmærksom på, at vi som vanligt har afsat et begrænset antal pladser!

INFORMATION OM WORKSHOPPEN:
Du bliver klogere og flere erfaringer rigere på, hvad fysisk medieskab er (læs hvad fysisk medieskab er på vores hjemmeside).

Vi gennemgår:
– Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
– Hvilke fysiske fænomener der gør sig gældende i det fysiske medieskab(såsom åndestemmer, bevægelse af genstande via et særligt åndeligt fabrikeret stof kaldet ektoplasma m.m.)
– Hvilke resultater der er opnået gennem det fysiske medieskab.
– Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel”.

Vi sætter en fysisk prøve-cirkel op sammen med jer deltagere, hvor vi sammen indgår i en cirkel i et seancerum, som indeholder eksempler på redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du også undervejs prøve at sidde i kabinettet som mediet.

OBS: Vi afholder IKKE en decideret fysisk seance! I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå i dette opsatte seancerum.

Formålet er, at du i praksis ser og prøver, hvad der skal til for at komme i gang med at arbejde med det fysiske medieskab. Dette giver dig også et konkret indblik i og fornemmelse af, hvad det vil sige at sidde i en fysisk cirkel.

Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay, og du kan i stedet benytte lejligheden til at gå en tur på stranden, som ligger lige ud til Aktivhuset Olsbækken.

Vi vil også vise billeder, filmoptagelser og afspille åndestemmer fra forskellige fysiske seancer. Derudover kigger vi på hvilke fysiske medier, der har været i spiritismens historie med hensyn til, hvad godt de har givet til andre mennesker gennem deres åndelige arbejde, og hvor stor en betydning dette har haft for afsættet af spiritismen, herunder det fysiske medieskab, den dag i dag.

Underviserne på denne workshop er fysisk medie Jens C. E. Johansen samt Christina E. Frank. Vi har arbejdet sammen med udviklingen af det fysiske medieskab i 4-5 år, hvor vi mødes fast én gang hver uge i vores fysiske cirkel. Vi har indtil videre fået mange erfaringer sammen med vores cirkeldeltagere, og ligeså gennem seancer med andre fysiske cirkler. Det vil vi også fortælle dig om.

Næsten alle mennesker kan for så vidt sidde med udviklingen af fysisk medieskab (dvs. sidde i en fysisk cirkel), hvis “blot” man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det i sig selv kan være lidt af en udfordring. Vi ser derfor også nærmere på dette og giver råd og vejledning hertil.

Det fysiske medieskab er en særlig affære og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor!). Derfor taler vi også om de mindre sjove og lidt hårde sider af dette medieskab for på denne måde at komme hele vejen rundt om dette helt vidunderlige og unikke åndelige og jordiske samarbejde.

Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, eftersom udviklingen af en cirkel, et fysisk medie samt af det åndelige team, som vi arbejder sammen med, er forskellig fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi.

PRAKTISK INFORMATION:
Sted: Aktivhuset Olsbækken. Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.
Medbring selv frokost. Vi søger for the, kaffe og småkager.
Tilmelding er nødvendig: Der er begrænsede antal pladser, så hvis du ønsker at deltage, så skynd dig at skrive til os på mailen.
Formål: Du kan bruge dette til at blive klogere på emnet og/eller til at få inspiration til, hvordan du kan komme godt i gang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel. Der er også rig mulighed for at vidensdele og knytte bånd til andre medlemmer.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.