Indkaldelse til årets generalforsamling

Udgivet af Spiritismen Danmark

24. november, kl. 09.30-11.30
Indkaldelse til generalforsamling/Årsmøde

Det er med stor glæde, at vi kan invitere og opfordre dig til at deltage i årets generalforsamling/Årsmøde som medlem i Spiritismen Danmark, som vi alle værner så meget om. Ved at deltage har du mulighed for at være med til at præge foreningens udvikling, indhold, årskontingent mv., da dit bidrag og tilstedeværelse har betydning.

Generalforsamlingen afholdes søndag, den 24. november 2019 kl. 9.30-11.30 i Aktivhuset Olsbækken.

Dagsorden, forslag fra medlemmer og tilmelding

Foreningens vedtægter fremgår her på vores hjemmeside.

Ifølge §9 skal årsmødets dagsorden minimum indeholde følgende dagsordenpunkter:

1)    Valg af dirigent

2)    Godkendelse af Formandens beretning for det forløbne år

3)    Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår

4)    Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

5)    Indkomne forslag

6)    Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.

7)    Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem.

8)    Valg af 1 revisor

9)    Valg af 1 revisorsuppleant

 

Medlemmerne er berettigede til at begære forslag optaget som punkter på Årsmødets dagsorden. Disse forslag skal i deres fulde ordlyd være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Årsmødets afholdelse. Indkomne forslag skal fremgå i deres fulde ordlyd i den endelige dagsorden, og de skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside senest 1 uge før Årsmødets afholdelse.

 

TILMELDING

Du tilmelder dig generalforsamlingen ved at sende os en mail på: dialog@spiritismen.dk

 

Vi glæder os til at se dig!

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.