Indhold og datoer for arrangementer i 2018

Udgivet af Spiritismen Danmark

Så er datoer og indhold for vores foreningsarrangementer i første halvdel af 2018 på plads!
Vi glæder os allerede meget til at tage hul på en ny sæson næste år, hvor du skal være meget velkommen som en del af foreningen.

Se datoerne, indhold, tilmelding m.m. under Kalendere – År 2018

NYT TILTAG
Det er med stor glæde og gejst, at vi oplever, at flere og flere af foreningens medlemmer knytter bånd til hinanden og sammen starter en fysisk og/eller mental cirkel. Vi drøftede derfor på vores generalforsamling/årsmøde her i november, at vi ser et behov for, at vi mødes på særskilte dage, hvor vi har fokus på at sparre med hinanden om, hvordan det går med seancearbejdet. Hver cirkel udvikler sig jo forskelligt, og det er derfor relevant og interessant at lade sig inspirere og lære af hinanden. Vi må sande, at der ikke altid er tid hertil, når vi afholder vores foreningsarrangementer, hvor der er fyldt program. Vi har derfor taget initiativ til at afholde to ”videns- og erfaringsudvekslingsdage” i næste halvår, som er henholdsvis den 11. marts og den 1. juli. Hvis dette er en succes, fortsætter vi med dét fremadrettet.

Disse dage drives af de fremmødte, hvor vi hver især kan byde ind med vores erfaringer, stille spørgsmål til og udveksle erfaringer med hinanden, i det omfang man har lyst. Det er uformelle timer, hvor man også er velkommen til at lytte med for at blive klogere på seancearbejdet. Det er ikke et krav, at man sidder i en cirkel for at kunne deltage.

TILMELDING
Vi åbner løbende op for tilmelding til de næste fem foreningsarrangementer, og kort tid efter at ét arrangement er afholdt, er det muligt at tilmelde sig det næste. Alle, som er enten gratis eller betalende medlem, modtager en mail fra os, så snart tilmelding til det givne arrangement er muligt. Den første mail, du får fra os herom, er i starten af december, hvori vi gør dig opmærksom på, at nu kan du tilmelde dig til næste års første foreningsarrangement, som er den 28. januar 2018.

Kategorier: Indlæg

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.