Hvad er spiritisme?

Spiritismen kan kort forklares som “læren og viden om ånden og dens overlevelse af den fysiske død”.

Vores “nyere tids” spiritisme startede i 1848 i staten New York i USA, hos søstrene Kate og Maggie Fox, der begyndte at få såkaldte bankninger i deres hjem. Således startede en fysisk kommunikation med åndeverdenen.

I 1853 bevægede spiritismen sig videre til England, Frankrig, Spanien og flere andre lande.

I 1850’erne nåede spiritismen Danmark, men den første spiritistiske bevægelse, Spiritistisk Broderskab i København, blev først stiftet 12. juli 1894. Dette var egentlig også den første reelle cirkel. Petrea Seidelin Nielsen var det første medie, der blev brugt.

Mange cirkler rundt om i hele Danmark fulgte efter i årene, såvel som mange spiritistiske samfund, menigheder, missioner, unioner og foreninger med tusinder af medlemmer. Her delte man det spiritistiske arbejde og filosofien på tværs af landene i Norden, og der blev holdt ugentlige foredrag og fysiske seancer, seancer med trance, healing og clairvoyance.

Spiritistisk Mission i Danmark, der blev stiftet 1. juni 1911, fik afdelinger rundt om i Danmark med mange forskellige medier. Astrid Freiber, som var et bevidst trancemedium, var deres faste medium gennem alle årene, og i 1913 blev den 23 årige Einer Nielsen tilknyttet som fast trancemedie, hvor han var i 4 år. Sammen med mediet Oline Poulsen blev Einer Nielsen her brugt som fremragende test-medier.

Det var også i 1913 at Einer Nielsen og Henrik Erhard Bonne (1855-1939) mødte hinanden. Det blev begyndelsen på et 8 års dybt og meget interessant samarbejde med spritismen, især gennem det fysiske mediumskab. Mange interessante og helt vidunderlige materialisationsresultater og fysiske fænomener blev allerede på dette tidspunkt opnået, som man bl.a. kan læse om i Bonnes bog “Livet og åndeverdenen – Åndelige undersøgelser gennem 25 år”.

Inden for det fysiske medieskab i Danmark er medierne Einer Nielsen (1894 – 1965) og Anna Melloni Rasmussen (1898-1983) to vigtige profiler inden for spiritismens historie og resultater. Einer Nielsen var født med udprægede evner inden for fysisk medieskab, særligt åndematerialisationer, mens Anna Melloni Rasmussen havde udprægede evner inden for telekinese og automatskrift.

Begge medier dedikerede hele deres liv til spiritismen og forskningen inden for området. De har gennem årene stillet sig til rådighed for et utal af test, undersøgelser og forsøg (videnskabelige inklusive), der til tider ikke engang ville have været forsøgsdyr værdigt. Men alligevel stillede de op for at bevise dels ægtheden af deres evner, men vigtigst af alt: at resultaterne er virkelige og sande, at åndeverdenen eksisterer og livet aldrig ophører. Det er en opfattelse, der for de fleste er så svær at tage ind, at den afvises som pure svindel og humbug – uanset mængden og kvaliteten af forsøg og resultater, der har været foretaget af højtrespekterede professorer, læger, videnskabsfolk m.v. gennem tiden.

Det er ikke uforståeligt, at spiritismen siden dens begyndelse, har været under stærk kritik – ikke bare fra usunde skeptikere men også dengang hvor kirkens indflydelse og magt var stor – for lige så vel som der findes gode, sande og virkelig begavede mentale og fysiske medier, lige så vel findes der det modsatte. Og der skal ikke meget snyd eller bedrag til, før alle medier og gerne hele spiritismen “afsløres” som usand, fusk og uprofessionel.

Det interessante er dog, at spiritismen og dens lære og viden ikke modsætter sig nogen religions- eller trosformer, men blot har tilvejebragt sandheder givet fra åndeverdenen, fra højtudviklede ånder under fysiske seancer. Det i sig selv har – og er til dels stadig – nok til at være en trussel mod den “almene opfattelse” af mennesket og åndsvidenskab.

De ånder, som er højereudviklede og kommer til os under seancer enten gennem uafhængig/direkte stemme (og/eller materialiseret) fortæller os, at vi ikke skal være ukritiske, hvad angår kontakten med åndeverdenen. De opfordrer os altid til at afprøve, lave forsøg og undersøge, både for at opnå bevis for ægtheden af åndeverdenen, selve kontaktformen og den intelligens der ligger bag resultaterne, men lige så vel grundet de mange bedrageriske ånder, der eksisterer, der rent ud sagt tager røven på godtroende mennesker netop gennem snyd og bedrag.

Ja, åndeverdenen er ikke lyserøde skyer og englestøv. Åndeverdenen er lige så mangfoldig – faktisk er der meget mere rigt end Jorden – og vi hører alle hjemme i åndeverdenen, når vi ikke er inkarneret som mennesker på Jorden. Lige som der findes forskellige udviklingsstadier, grader af intelligens, gode og onde mennesker, ligeså er det i åndeverdenen. Og de ånder, der er lavtstående, deres frekvens er så lav, at de er tættest på mennesket/jordens frekvens, og dermed giver det dem lettere mulighed for at øge indflydelse på mennesker, videregive usande beskeder, og føre os bag lyset.

Spiritismen i Danmark var vitterlig stor frem til ca 1970’erne, hvor interessen var dalende og de gode velbegavede medier enten var for gamle til at fortsætte deres arbejde eller var døde.
Lidt senere begyndte New Age bevægelsen og mange alternative tanke- og behandlingsformer. Det nærmest overtog spiritismens plads, selvom spiritismen og New Age ikke er det samme.

Spiritismen handler ikke om missionering, regler og kodekser, man skal leve efter. Det står enhver frit for, om man er tilhænger af denne livsform og indstilling, og om man ønsker at undersøge, hvorfor man lever, hvad pointen er, og hvad der sker når vi dør.

Spiritismen indeholder mentalt og fysisk mediumskab, dvs. en mental eller fysisk direkte kontakt med ånder. Ved det mentale er det kun mediet der hører, ser eller fornemmer ånden, og kan videregive disse informationer til den pågældende person. Ved det fysiske mediumskab er det alle tilstedeværende, der kan se, høre og fysisk mærke åndernes tilstedeværelse. Dette er også den sværeste og mest sjældne form, da det kræver umådelig meget (rette medium, deltagere, disciplin, tålmodighed, indstilling, harmoni, samarbejde, godt helbred m.m.) Men det er også her, hvor man kan blive givet mest, og det er sandelig et privilegium at få lov til at være en del af sådanne seancer. Det er også gennem det fysiske mediumskab, at vi kan foretage videnskabelige forsøg med åndeverdenen.

Healing ligger også inden for spiritismen. Som med det mentalte og fysiske mediumskab, kan man med healing arbejde i såkaldte “cirkler” (en kreds af mennesker der har interesse for at arbejde med det).

Spiritismens filosofi og tro er bl.a.:

  • At kilden og kraften/intelligensen bag alt, og som er årsag til al eksistens, er virkelig. Gennem religion kalder vi dette for Gud, Allah m.v. Selv blandt spiritister kalder vi det forskellig. Navnet/navnene er underordnet, sandheden omkring det er overordnet.
  • Vær god mod andre.
  • Hjælp hinanden.
  • Hav respekt og kærlighed for alt levende.
  • Arbejd mod det gode og lyse i livet – selvom livet består af gode og dårlige tider og erfaringer.
  • Søg og bed til den store ånd/Gud/kilden til alt liv, fordi vi er del af dette og vi kan få hjælp til vores udvikling.
  • Hvad du giver, skal du få (karmaloven). Dine handlinger har altid en konsekvens, hvad enten det er gode eller dårlige handlinger. Dette er en ubøjelig og ufravigelig lov, som både mennesker og ånder er “underlagt”.
  • Undersøg, vær nysgerrig, vær åben over for livets åndelige spørgsmål, vær ikke ukritisk – men heller ikke lukket.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.