2. juni – FYSISK MEDIESKAB WORKSHOP

Udgivet af Spiritismen Danmark

Det fysiske medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’.

Formålet med arrangementet er:

  • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
  • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
  • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
  • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

Følgende bliver gennemgået på dagen:

  • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
  • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
  • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
  • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
  • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
  • En fysisk prøve-cirkel.

Fysisk prøve-seance

Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i “vores” foreningshus Olsbækken. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi på forhånd har klargjort. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du undervejs prøve at sidde i kabinettet som prøve-mediet.

Vi afholder ikke en decideret fysisk seance. I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå.

Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden.

Deltagernes indstilling

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkelarbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor og masser af glæde!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

Du kan deltage i workshoppen uanset kendskabs- og erfaringsniveau.

Arrangementet faciliteres af det fysiske medie Jens Johansen (foreningens formand) samt cirkelleder Christina Frank (foreningens næstformand). Vi har arbejdet sammen med udviklingen af det fysiske medieskab i ca. 8 år ved, at vi mødes sammen med faste cirkeldeltagere én gang om ugen i vores fysiske cirkel, herunder sammen med Sanne Siw Henriksen (medlem af foreningens Råd). Vi har i cirklen erfaret en del sammen med de ånder, som vi samarbejder med, og ligeså gennem seancer med andre fysiske cirkler. Rådsmedlem Dion Licht Jensen har også været en del af denne fysiske cirkel, og yderligere sidder Rådsmedlem Torben og Selma ligeledes i en fysisk cirkel.

Dato
Søndag, den 2. juni kl. 11.00-16.00.
Du er velkommen fra kl. 10.40.

Sted
Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning
Frokost medbringes selv. Vi søger for the, kaffe, frugt og småkager.

Det er gratis for dig at deltage som kontingent-betalende medlem af foreningen.

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af foreningen samt have betalt årskontingent. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som dig.

VI HAR IKKE FLERE LEDIGE PLADSER, MEN BLIV SKREVET PÅ VENTELISTEN GENNEM SPIRITISMEN DANMARKS  NemTilmeld (klik her)

Vi glæder os meget til at være sammen om god, lærerig og inspirerende dag!

Billeder fra sidste års fysisk medieskab workshop:

Workshop fysisk medieskab 2018-1
Workshop fysisk medieskab 2018-4