Fuld fysisk materialisation af ånden John King i november 2017

Udgivet af Spiritismen Danmark

Fuldkomne åndematerialisationer

Da spiritismen i slutningen af 1800-tallet og lidt over et halvt århundrede frem havde et usædvanligt veludviklet fysisk medieskab, lykkedes det under utallige seancer for mange forskellige ånder, børn som voksne, høje som lave, hankøn som hunkøn at foretage fuldkomne åndematerialisationer . Det vil sige ved hjælp af åndens vilje, åndelig kemi blandet med menneskekroppens “komponenter” og med lov fra gud/livskilden at genskabe sig i fysisk synlig form, for de menneskelige deltagere i seancen.

John King materialisation medie Kai Muegge

Den fuld materialiseret ånd, John King, under en seance hos Basler Psi-Verein med mediet Kai Muegge (foto: Muegge/Kappeler)

Ånden John King materialiserer sig igen

Nu er denne særlige form for medieskab og åndelig manifestation fundet sted igen – i november 2017 under en seance med det tyske medie, Kai Muegge, hos foreningen Basler Psi-Verein i Schweiz. Ånden, der materialiserede sig fuldstændigt, tydeligt og i rød belysning  – og svævende over gulvet – hedder John King. John King har forsøgt at materialisere sig og bibringe mennesker viden og forsikring om livet efter døden mange gange gennem årene.

Flere billeder og seancerapport

Se flere billeder af ånden John King anno 2017 og læs de fulde seancerapporter fra Kai Muegge samt deltagere på: http://felixcircle.blogspot.dk/2017/11/november-spirits-materialize-fully.html

og: http://felixcircle.blogspot.dk/2017/12/how-little-do-we-know-what-on-this.html

Ånden John King har før materialiseret sig

Forretningsmanden og spiritisten, Henrik E. Bonne, undersøgte åndelige fænomener, herunder særligt det fysiske medieskab, gennem 25 år. H. E. Bonne ledede bl.a. seancerne med det nu afdøde danske medie Einer Nielsen gennem 7 år. Mange af de fuldstændig vidunderlige og nærmest uvirkelige fysiske åndematerialisationer beskriver Bonne i bogen Livet og åndeverdenen. Bl.a. beskriver han, hvordan netop ånden John King i 1907 materialiserer sig til fulde, synlig for alle deltagerne, med hvem han talte med… ganske som var der intet slør mellem den åndelige verden og den jordiske verden. I bogen står der:

Seance den 21. august 1907

Mr. Williams var en hyggelig og elskværdig mand og i besiddelse af store evner ved hjælp af hvilke, vi i meget stor grad opnåede overbevisende resultater.

Mr. Williams boede hos min ven Carl M., hos hvem vi tidligere var mødt til fysiske seancer, og hvor materialisationsseancerne med Mr. Williams også skulle afholdes. Mr. Williams’ åndelige leder hed “John King” Han var en mand, som i sin jordiske tilværelse havde været vestindisk kaperfører under krigene i slutningen af det 17. århundrede.

Den første seance med Mr. Williams fandt sted om aftenen i en stor rummelig stue med en rød, elektrisk belysning.  Deltagerne sad i rundkreds, og mediet var anbragt i kabinettet.

Pludselig stod der midt i stuen – et godt stykke væk fra kabinettet – en høj kraftig skikkelse med mørkt skæg, klædt i en brun skødefrakke af gammeldags snit, med bred nedfaldende krave og opslag på ærmerne, nøjagtig som man brugte for ca. 100 til 150 år tilbage.

John King materialisation

Ånden John King – fuld materialiseret. Billedet er fra bogen Landet Hinsides af Alfred Nielsen

Skikkelsen hilste på engelsk ved med høj kommandostemme at sige: “God bless you!”. Vi bad ham sige sit navn, og svaret lød: “John King!” 

Han var meget omhyggelig med, at vi skulle se ham, og han spurgte af og til: “Do you see me now?” Når han talte, var det altid på engelsk.

Han gik rundt til cirklens deltagere, så vi alle tydeligt kunne se ham. Jeg lagde særlig mærke til hans solbrændte ansigt, ligesom jeg tydelig så overgangen fra hans meget brune hænder til den lysere hud ved håndleddene under ærmerne, hvor solen ikke havde kunnet få adgang.

Det var første gang, at jeg overværede en åndematerialisation, men jeg følte ikke, at det var uhyggeligt. Det hele var som en højtidelig åbenbaring for mig.

Med ærefrygt beskuede jeg John King med det bestemte indtryk, at han netop kom, fordi han havde påtaget sig den mission at videregive os mennesker den overbevisning, at livet fortsætter efter døden.

Ved næste seance kom John King atter pludselig til syne og hilste kraftigt: “God bless you!” – hvortil vi svarede på engelsk: “God bless you too, John King!”

Straks efter viste der sig en lysende kugle, ca. 10-12 cm. i diameter, lige over hans hoved. “Do you see me?”, spurgte han. Idet han strakte armene ud, viste der sig en lignende lyskugle på hver hånd, og atter spurgte han: “Do you see me now?”

Han blev stående ca. tre minutter, og lyskuglerne forsvandt. I løbet af seancen viste han os forskellige ting. Særlig husker jeg, at han flyttede sig over i den anden ende af stuen, hvor adgangen var spærret, dels af en stor buffet, dels af de stole vi sad på, idet de var placeret direkte op til buffeten.

John King lod sig ikke hindre af det, men passerede igennem buffeten og kaldte, da han var kommet igennem: “Do you see me now?” Lidt efter var han på den anden side af buffeten igen.

C.M., der sammen med mig havde deltaget i de fleste af disse seancer, følte sig nu så svag, at han ikke kunne gå ud. Derfor bad han om at få en sidste seance hjemme hos sig selv, hvilket Mr. Williams gav sit samtykke til.

Seancen fandt sted om aftenen ude i hans hjem med de sædvanlige deltagere (ca. 10 damer og herrer). Vi satte os omkring et bord med Mr. Williams imellem os.

Lidt efter kom John King iført sin sædvanlige dragt og hilste på, som han plejede, ved med høj stemme at sige: “God bless you!”, hvorefter vi som sædvanlig svarede: “God bless you too, John King.”

Han gik straks hen til en dame i cirklen, som i flere år havde opholdt sig i England, og bad hende sige følgende til mig (han vidste altså, at jeg ikke var så god til engelsk, at jeg ubetinget ville kunne forstå ham): “Sig til hr. Bonne, at vi takker ham for hans trofaste venskab og opofrelse mod vores ven!”

Han gik derefter hen til C.M., hvem han talte med om hans sygdom og nær forestående bortgang. Han trøstede ham og bad ham om ikke at være bange for døden. Bl.a. husker jeg bestemt hans udtalelse: “I will stand by, when you pass!” (Jeg vil være hos dig, når du “går over”/dør). We shall all be there to meet you” (Når du dør, vil jeg være hos dig. Vi vil alle være der for at tage imod dig).

“By way of passes we will try, not to heal you, but to make your conditions better” (Ved hjælp af strygning vil vi forsøge ikke at helbrede dig, men at forbedre dit befindende).

John King sagde til fruen, som han var vis på forstod ham: “Thank Bonne because he has been a devoted friend to him”, (Tak Bonne fordi han har været ham en hengiven ven). (Bonne havde været en hengiven ven for C. M.  i denne svære tid).

(Bogen Livet og åndeverdenen – åndelige undersøgelser gennem 25 år kan bl.a. købes hos Forlaget Bogh & Bonne)

 

 

Kategorier: Indlæg

0 Kommentarer

Skriv et svar

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.