Foreningsarrangement om det fysiske medieskab, den 3. september 2017

Udgivet af Spiritismen Danmark

Fysisk medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’. Dette medieskab sætter vi fokus på til foreningsarrangement, som henvender sig til alle nysgerrige uanset videns- og erfaringsniveau. Arrangementet er kun for medlemmer, og som medlem deltager du gratis.

Formål

  • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er (læs mere herom her).
  • At få indblik i, hvad det vil sige at arbejde med medieskabet i en fysisk cirkel.
  • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
  • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

Indhold
Følgende bliver gennemgået på dagen:

  • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
  • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
  • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab. Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
  • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
  • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
  • En fysisk prøve-cirkel.

Fysisk prøve-cirkel
Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i vores foreningshus i Olsbækken. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi på forhånd har klargjort. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du undervejs prøve at sidde i kabinettet som mediet. Vi afholder ikke en decideret fysisk seance! I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå. Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden, som ligger lige ved vores foreningshus.

Indlægsholdere
Arrangementet faciliteres af det fysiske medie Jens C. E. Johansen (foreningens formand) samt cirkelleder Christina E. Frank (foreningens næstformand). Vi har arbejdet sammen med udviklingen af det fysiske medieskab i ca. 6 år ved, at vi mødes sammen med faste cirkeldeltagere én gang om ugen i vores fysiske cirkel, herunder sammen med Sanne Siw Henriksen (medlem af foreningens Råd). Vi har i cirklen erfaret en del sammen med de ånder, vi samarbejder med, og ligeså gennem seancer med andre fysiske cirkler. Yderligere sidder Selma Ambirk (medlem af foreningens Råd) også i en fysisk cirkel, og Selma kan ligeså dele og inspirere med deres cirkels erfaringer.

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkel-arbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

PRAKTISK INFORMATION

Dato: Søndag, den 3. september kl. 11.00-16.00. Dørene åbnes kl. 10.40.

Sted: Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi søger for the, kaffe, frugt og småkager.

Tilmelding er nødvendig: Der er begrænsede antal pladser, så hvis du ønsker at deltage, så skynd dig at skrive til os på foreningens email.

Du skal være betalende medlem af foreningen for at kunne deltage (årskontingentet er på kr. 120,-). Betalende medlemmer deltager gratis. Du melder dig ind i foreningen her.

Kategorier: Indlæg

0 Kommentarer

Skriv et svar

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.