Einer Nielsen bringer hilsen fra Brasilien – og skaber flere broer…

Udgivet af Spiritismen Danmark

Til foreningens arrangementer i år har vi haft glæde og stor fornøjelse af engagerede og glade deltagere, hvilket vi værdsætter og er taknemmelige for. Vi har bl.a. haft deltagelse af formanden og kasseren fra den brasilianske spiritist foreningen Geeak.dk.
Til vores foreningsarrangement i januar fortalte formanden, Sonia Araujo fra Geeak, os alle en berigende historie, som beviser, at vores åndelige kollegaer samarbejder på tværs. Sonia kom til at tænke på denne historie, da vi til dette arrangement drøftede spiritismens lære og vores danske spiritistiske historie, hvilket giver sammenhæng og mening i forhold til Sonias historie.
Omdrejningspunktet i sammenhængen omhandler, at vi til arrangementet talte om Einer Nielsen, som er en del af vores arv, idet han var et dygtigt dansk fysisk medie, som levede i årene 1894-1965. Imens vi talte om Einer Nielsen, blev Sonia meget berørt, da Sonia havde en hilsen til os i foreningen fra Einer Nielsen. Det skal siges, at det var første gang, at vi i bestyrelsen mødte Sonia denne dag, den 26. januar 2014. Inden dette arrangement havde Einer Nielsen sagt til os igennem trancetale hos vores formand, Jens, at vi skal samarbejde på tværs af hinanden. Dette har vi ofte hørt, og derfor bed vi mærke i, at Einer Nielsen ønskede at gentage netop dette budskab her inden afholdelse af dette foreningsarrangement. Nedenfor kan du læse om meningen med disse sammenhæng og begivenheder.

Sonia havde i slutningen af 2013 en samtale med mediet Florencio Anton. De kommunikerede skriftligt via Facebook. Pludselig overleverer Florencio denne besked til Sonia: ”Hr. Nielsen har kontaktet mig. Han præsenterede sig selv for mig og sagde, at han er med i teamet hos lægen Ivon Costa”. Ivon Costa er en ånd på ”den anden side” og er Florencios åndelige vejleder. Ivon Costa bistår hermed Florencio i sit medieskab. Sonia spørger: ”Hvem er denne hr. Nielsen?”. Florencio svarer Sonia: ”Det er ham, det tidligere medie, som du har fortalt om i Daniel Kirken. Han havde besøgt mig tidligere, men uden at give sig til kende. Under hans sidste besøg sagde han, at han hedder Einer Nielsen”. Sonia blev utrolig glad, da hun også kender til Einer Nielsen og har læst hans bøger. Sonia har talt en del om Einer Nielsen, blandt andet til de brasilianske spiritister i sin forening, hvor Sonia har delt viden om Einer Nielsen og hans arbejde som medie i Danmark og Norden.

Vi smiler alle af disse sammenhængende begivenheder. Først har Florencio besøg af Einer Nielsen, som viderebringer viden om, at Einer Nielsen fra åndelige side samarbejder med den brasilianske gruppe, som Florencio er tilknyttet. Einer Nielsen samarbejder med dem via Ivon Costa, der som sagt er Florencios åndelige vejleder. Denne viden overleverer Florencio til Sonia i slutningen af december måned 2013. I starten af januar måned gør Einer Nielsen os (i vores forening) opmærksom på, at vi spiritister skal samarbejde og bygge bro til hinanden. Den 26. januar møder vi Sonia, som jo er formand for spiritist foreningen Geeak, første gang til arrangement i vores forening. Her taler vi om Einer Nielsen – og vi bliver alle meget fornøjede over, da Sonia viderebringer denne hilsen fra Einer Nielsen til os alle. Efterfølgende har vores formand, Jens, og vores næstformand, Christina, kontakt til Einer Nielsen via den fysiske cirkel, som vi er tilknyttet, hvor Jens er fysisk medie. I denne fysiske cirkel krydstjekker vi, om disse begivenheder har fundet sted, og om vi har forstået meningen med deres sammenhæng korrekt. Einer Nielsen bekræfter dette, hvilket vi har bevis på, da vi har optaget denne seance.

Som Sonia udtrykker det: ”Jeg er også meget glad, fordi jeg fornemmer, at Einer Nielsen er i nærheden – ligesom mange andre tidligere spiritister i forbindelse med, at vi rejser rundt i Danmark med male-seancerne, hvor Florencio maler oliemalerier i trance”.

Kategorier: Indlæg

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.