Bøger om det åndelige fra Forlaget Bogh & Bonne

 

Livet og åndeverdenen - Åndelige oplevelser gennem 25 årLivet og åndeverdenen – Åndelige oplevelser gennem 25 år. Af Henrik E. Bonne

Denne bog indeholder så mange nærmest ufattelige oplevelser og forsøg foretaget gennem det fysiske medieskab.
Vi taler om ånder, der under fysiske seancer har vist sig for deltagerne. Ånder der fysisk gik rundt blandt deltagerne og talte med dem med egne stemmer. De kunne omfavne hinanden, mennesker og afdøde! Alle kunne se det. Alle så og oplevede det samme. Ingen snyd. Ingen tryllekunst. Ren og skær virkelighed – selvom det kan virke total uvirkeligt.

Mange af disse seancer inkl. kontrolseancer med kendte videnskabsmænd bliver fortalt i detaljer i denne bog. Hvis du har været i tvivl, om ånder og åndeverdenen er virkelig, om der findes et liv efter døden, så vil denne bog vende op og ned på din tvivl, og blæse dig omkuld – på en helt vidunderlig måde.

Henrik Bonne arbejdede bl.a. sammen med de store fysiske medier, det danske Einer Nielsen, og det engelske Elizabeth d’Espérance. Alle tre arbejder heldigvis den dag i dag videre med det fysiske medieskab fra åndelig side. De er bl.a. tilknyttet den fysiske cirkel, som bestyrelsens Christina E. Frank og Jens C. E. Johansen er del af, hvor Henrik Bonne er Jens’ udviklingsånd.

Denne 2014-udgave har været under kærlig revision af H. E. Bonnes efterkommere. Som med de øvrige bøger, Forlaget Bogh & Bonne udgiver, har Livet og åndeverdenen – Åndelige oplevelser gennem 25 år været gennem grundig revision, som er foretaget med ydmyghed og stor respekt, så forfatterens hensigt med bogen bevares, og originaliteten stadig skinner igennem. Sprogbrug og retskrivning er blevet gjort nutidig og lettere læselig, såvel som udseende/layout er blevet fornyet. Dertil er der blevet tilføjet nye billeder fra familiens private album samt nye tillæg.

Bogen er én blandt mange sande perler i den spiritistiske historie og samling. Hvis du interesserer du dig for det åndelige, er dette bestemt en bog, du må eje!

Køb bogen i Spiritismens Trossamfunds webshop.


 

Spiritismen i sine grundtræk - En historisk fremstilling kopiSpiritismen i sine grundtræk – En historisk fremstilling. Af Christian Brinch.

Christian Brinch skriver sagligt og særdeles oplysende om, hvad spiritismen er, hvad den kan bruges til, og om de mange fænomener der dengang blev opnået – med udtalelser fra store og anerkendte fagfolk. Han når vidt og enkelt omkring i historien, lige fra spiritismens forhistorie til dens begyndelse i USA i 1847 og frem til spiritismen i Norden.

Du får i bogen viden om, hvad der skal til for at starte det fysiske medieskab op i en såkaldt hjemmecirkel. Du får bl.a. indsigt i, hvordan man forholder sig, hvad man skal være opmærksom på, hvordan man når frem til fysiske fænomener udført af den åndelige verden, og meget mere.

Christian Brinch var en af de særligt arbejdsomme mennesker inden for spiritismen, der foruden at have sat tydelige fodspor i den spiritistiske fortid har efterladt os dette vidunderlige lille værk: Spiritismen i sine grundtræk – en historisk fremstilling.

Brinch slutter bogen af med den vigtige filosofi og læren omkring spiritismen – og om troen, som er et afgørende element og succeskriterie for det menneskelige liv og det fysiske medieskab.

Bogen er nærmest uundværlig for den nysgerrige, den engagerede og for den kritiske, som søger forståelse for det sælsomme samarbejde med den åndelige verden.

Som med de øvrige bøger, vi udgiver, har Spiritismen i sine grundtræk – En historisk fremstilling været gennem grundig revision, som er foretaget med ydmyghed og stor respekt, så forfatterens hensigt med bogen bevares, og originaliteten stadig skinner igennem. Sprogbrug og retskrivning er blevet gjort nutidig og lettere læselig, såvel som udseende/layout er blevet fornyet.

Køb bogen i Spiritismens Trossamfunds webshop.


 

Skyggeriget - Lys fra den anden side - Elizabeth d'EspéranceSkyggeriget – Lys fra den anden side. Af Elizabeth d’Espérance

Elizabeth d’Espérance blev født 20. november 1855. Fra barnsben besad engelskfødte store mentale åndelige evner, der gjorde hende i stand til at se og tale med afdøde fra den åndelige verden. For hende var de afdøde lige så virkelige og levende som mennesker.

Elizabeths voksne liv var spændende, men blev alt andet end normalt og let. Til gengæld blev det et helt uforligneligt liv med den mest vidunderlige udvikling af åndelige evner og fænomener, som nærmest for enhver syntes umuligt.

I Skyggeriget – Lys fra den anden side har hun flettet sin selvbiografi og mange af disse åndelige oplevelser sammen i en smuk symfoni. Hun gengiver, hvor vidunderligt givende et samvær og samarbejde med den åndelige verden, samt med åndeligt ligesindede mennesker, kan være, uden at udelade de kampe, tvivl og den modstand, som et medie som Elizabeth mødte undervejs.

Elizabeths åndelige evner voldte hende store kvaler som barn. Da hun blev ældre udviklede evnerne sig inden for fysisk medieskab, herunder automatskrift; ånder, der overtager mediets krop og skriver gennem denne, samt levitation; svæven i luften, og fysisk materialisation; ånder, der viser sig i fysisk form under åndelige seancer.

Elizabeth forstod ikke selv sine evner eller de åndelige fænomener, der i så rigt mål opstod, hvilket førte hende på en livslang, selvkritisk nysgerrigheds- og undersøgelsesrejse. Et meget stort antal seancer, herunder videnskabelige forsøg, blev foretaget med Elizabeth som medie. I bogen ser vi billeder fra forskellige forsøg, bl.a. af afdøde, der i ”levende live” viste sig materialiserede for deltagerne under seancerne.

Elizabeth var en fremtrædende person inden for spiritismen, dens udvikling og undersøgelser. Hendes veje krydsede bl.a. Norge, Sverige og Danmark, og i sidstnævnte land bosatte hun sig i slutningen af sine år, hvor hun blev nære venner med Henrik og Martha Bonne (Henrik Bonne har skrevet Livet og åndeverdenen). Sammen med disse og andre venner afholdt de fysiske seancer i Aktivhuset Olsbækken i Greve (i dag er det bl.a. tilholdssted for den frivillige spiritistforening Spiritismen DK), hvor Elizabeth blev brugt som medie. Elizabeth døde 20. juli 1919 på Frederiksberg Hospital.

Denne 2015-udgave har været gennem en større revision hos forlaget, så skriftsprog og opsætning fremstår i nutidig form.

Køb bogen i Spiritismens Trossamfunds webshop.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.