At få en fysisk cirkel til at opnå succesfulde resultater

Udgivet af Spiritismen Danmark

Hører du til de mennesker, der interesserer sig for det fysiske medieskabsarbejde (cirkel-/kredsarbejde), er følgende råd fra den åndelige verden – sagt af to forskellige åndelige ledere fra dengang spiritismens var stor i Danmark – nyttige:

“De fine væsker kan kun samles i mørket. Sålænge I ikke ved, hvad der foregår ved en sådan lejlighed, må I ikke være dommere over, hvad det ligeså godt kunne være.
Alt lyst spreder. Mørket samler. Ganske vist kan I jo så sige, at mørket også samler de dårlige indflydelser. Det er sandt, men for at opnå den ene, må man tage det andet med. Måske vil også den tid komme, da mørket ikke mere er nødvendigt.

De væsker, der ved sådan en lejlighed skal benyttes, strømmer også bedre fra de forskellige mennesker i mørke end i lys. Det er lettere at arbejde i mørket med væskerne, for i mørket er menneskene mere passive. Det er ligesom de holder igen på stofferne i lyset. Ja, det er måske uforståelig tale for jer, men jeg hørte jeres samtale, og syntes jeg måtte forklare jer lidt.

Der er også hos enkelte mennesker en vis substans, som overflødiggør mørket, men kun hos enkelte. Hos nogle er den straks fremme, ligger meget udadtil, overfladisk om I vil. Hos andre skal den først drages frem, ganske som det I talte om før – om billederne der må udvikles i det mørke værelse.”

Ved en anden seance blev der sagt følgende:
“Jeg har så ofte hørt mennesker, der sidder i cirkel, bruge den sammenligning med fotografier, at mørke var nødvendig for at fremkalde dem. Jeg vil benytte mig af den samme sammenligning, for at I kan forstå, at det er nødvendigt at rette sig efter visse betingelser.

Jeg vil benytte sammenligningen med et mørkekammer. For at billedet kan komme frem, må fotografen først hælde det over med sine væsker. Det er betingelsen. Væskerne er indbyrdes sammenstemte – passer for hinanden, og kun gennem dem er det muligt at frembringe et resultat. Hvis du lægger billederne i en anden sammensætning, da mislykkes de. I heldigste tilfælde kan I opnå at få et vrængbillede.

Jeg ved, at I sidder og venter og håber at få oplysning om ting, som I ikke forstår, og som nogle af jer er ganske forvisset om, at det er sådan. Derfor er jeg sendt til jer for at bede jer om, at I ikke bruger de forkerte væsker, og husk hvor følsomme plader det er, I har med at gøre.

Man kan jo godt gå videre i sammenligningen og sige, at pladsen er en mindre god kopi af originalen. Lad os sige, at originalen er en ånd, så er mediet pladen mere eller mindre god alt efter som betingelserne er, men for at opnå det bedste resultat, gælder det om at fremskaffe de bedst mulige betingelser.

I alle andre livets forhold fremholder mennesker altid betingerne. Dem kæler de for, dem er de omhyggelig med. Hvad skulle man så ikke tænkte mennesker ville gøre, når det drejer sig om disse vanskelige emner. Jo bedre betingelser, jo bedre oplysning, med jo mere omhu cirklen er sammensat, jo bedre vil en ånd kunne manifestere sig.

Jeg har fået besked på at sige jer dette, fordi jeg har set, at der var fare og gerne ville hjælpe jer til et resultat – det resultat, som I alle søger.

Jeg skal kun tilføje, at hvis I altid mindes dette råd, måske også som en advarsel, da vil I have held og finde det, I søger.”

 

Ovenstående er skrevet af en af cirklens deltagerne, og vedkommende knytter følgende ord dertil:

“Ovenstående råd og advarsler sigter uden tvivl til, at vi på daværende tidspunkt var begyndt at få besøgende og nye deltagere med. Disse er ofte mindre heldige på grund af uro, forventningsfuldhed, ængstelse, nysgerrighed eller lign. hvilket alt samen fremkalder uheldige strømninger og ugunstige betingelser.”

Kategorier: Indlæg

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.