Redningscirkel

Redningsarbejde handler om at hjælpe vildfarne og fortabte ånder til at finde sin rette vej til det niveau i den åndelige verden, som de tilhører. Vi mennesker bistår den åndelige verden ved hjælp af vores menneskeånd og vores evner inden for mental medieskab til at foretage en redningsaktion. Vores redningsarbejde foregår i tæt samarbejde med vores åndelige guide, som guider os i redningsaktionen.

Vi kan hjælpe med at redde ånder, som er kommet på det forkerte niveau i den åndelige verden. Ånden har brug for hjælp, fordi den ikke har fundet sin vej til det åndelige niveau, som den tilhører. Vi udfører vores redningsarbejde ved, at vi via vores menneskeånd er med til at hente ånden og få bragt den til det rette niveau med hjælp fra højerestående ånder. Disse ånder og vores guide fortæller os, hvad vi skal gøre under redningsaktionen, hvilket kan lade sig gøre ved at have et tæt og tillidsfuldt samarbejde.

Årsagerne til, at ånder befinder sig på et lavere niveau (de såkaldte lav-astrale planer)  i den åndelige verden kan være mange. Hovedsagen er, at de lysere og højere udviklede ånder har svært ved at nå “ned” til disse ånder pga. den lavere frekvens, som mørket tilhører. De har derfor svært ved at hjælpe dem videre i åndeverdenen mod lysere og bedre planer, som gavner åndens udvikling, og hvilket er meningen og tilstræbelsen for alle ånder. Vi mennesker hjælper derfor via vores menneskeånd, da vi pga. vores lys kan tilgå de ånder, som skal have hjælp på de lavere niveauer. Dette kan vi, fordi de lavere niveauer er tættere på det jordiske plan, hvilket de lysere niveauer – de såkaldte høj-astrale planer – ikke er, og det er disse lysere niveau, at de højere udviklede ånder tilhører.

Yderligere kan vi hjælpe vildfarne og fortabte ånder, som ikke er gået over i den åndelige verden, fordi de ikke tror, at de er døde. De lever derfor stadig i blandt os mennesker og befinder sig på de steder, som de har stærk tilknytning til, hvilket kan være til gene. I vores redningsaktion hjælper vi disse ånder med at forstå, at de er døde, og vi får dem til at gå imod lyset, så de kommer på rette vej til den åndelige verden. Også her gør vi brug af vores evner inden for mental medieskab til at komme i kontakt med den vildfarne og fortabte ånd. Vores redningsarbejde foregår ligeledes i tæt kontakt med vores åndelige guide, som vi skal have et solidt samarbejde med, så vi er sikre i den guidning, vi får i redningsaktionen.

Redningsarbejdet er i og for sig et spirituelt healingsarbejde på et højere plan. Det er en meget stor og godartet gerning for sjælen. Belønningen – hvis man kan kalde det det – er berigende for sjælen.

Dette arbejde er ikke uden fare. Tilgangen skal være uselvisk, og man skal være psykisk stærk og af lyst sind. Ånderne, der arbejdes med, og som skal hjælpes, er som sagt lavfrekvente og kan have hårde faconer. Det er derfor vigtigt at være rustet til at kunne udføre redningsarbejde.

Det er givtigt at arbejde sammen med andre ligesindede mennesker, hvis du ønsker at arbejde med redningsarbejde og udføre redningsaktioner. Sammen kan I stå stærkere og hjælpe hinanden i jeres individuelle og fælles udvikling. Dette fælles arbejde kan ske i en ”redningscirkel”.

Som medlem af foreningen spiritismen.DK har du adgang til hjælp og information om, hvordan man kommer i gang med redningscirkel, hvordan den kan ledes og vedligeholdes. Læs om det på Medlemssiderne. 

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.